FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FİZİK

Fizik bölümü olarak şu uygulamaları gerçekleştirmekteyiz;

1-Hafta içi ve hafta sonu 9, 10, 11 ve 12. sınıf  ÜGS gruplarına kurslar yapılmaktadır. Soru çözüm saatleri uygulamaları yapılmaktadır.

2-Hafta içi kurslar randevu usulü ile bire bir çalışma şeklinde yapılmaktadır.

3-Deneme sınavı sonuçları Ölçme-Değerlendirmeden konu bazında alınıp öğrencilerin konu eksikleri giderilmektedir.

4-Öğrencilerimizin devam ettiği dershanelerdeki deneme sınav sonuçları takibi yapılmakta ve eksiklikleri giderilmektedir.

5-Her konu sonunda öğretmen tarafından hazırlanan testler, okul testleri ve yayınevi testleri uygulanmaktadır.

6-Öğrencilerin gördükleri her ders ile ilgili soru bankası kitaplarından ödevlendirme yapılmaktadır.

7-ÜGS ve ara sınıflara ortalama 15 günde bir konu tarama testleri ve ayda bir de deneme sınavı yapılmaktadır.

8-Ders anlatımlarında zaman zaman teknoloji odası ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

9-Fizik laboratuvarında öğrencilerle ilgili konularda  deneyler, görsel  sunumlar yapılmakta yaptırılmaktadır.

 

KİMYA

Kimya bölümü olarak şu uygulamaları gerçekleştirmekteyiz;

1-Hafta içi bütün gruplar ve hafta sonu  9.sınıf gruplarına kurslar yapılmaktadır.

2-Hafta içi kurslar okul çıkışında  randevu usulü ile birebir çalışma şeklinde yapılmaktadır. Soru çözüm saatleri uygulamaları yapılmaktadır.

3-Her konu sonunda öğretmen tarafından hazırlanan testler, okul testleri ve yayınevi testleri uygulanmaktadır.

4-Öğrencilerin gördükleri her ders ile ilgili soru bankası kitaplarından ödevlendirme yapılmaktadır.

5-ÜGS gruplarına 15 günde bir konu tarama testleri ve  deneme sınavı; ara sınıflara 15 günde bir konu tarama testleri ve ayda bir deneme sınavı yapılmaktadır.

6-Öğrencilere proje ödevleri verilmektedir.

7-Öğrenciler boş zamanlarında etüd öğretmenleriyle bire bir ders çalışmaktadır.

8-Ders anlatımlarında zaman zaman teknoloji odası ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

9-Kimya  laboratuvarında öğrencilerle,  ilgili konularda  deneyler, görsel  sunumlar yapılmakta yaptırılmaktadır.

 

BİYOLOJİ

Biyoloji  bölümü olarak şu uygulamaları gerçekleştirmekteyiz;

1-Hafta içi 9, 10, 11. sınıflar ve ÜGS gruplarına, hafta sonu ise 9. sınıflara kurslar yapılmaktadır.

2-Hafta içi kurslar randevu usulü ile bire bir çalışma şeklinde yapılmaktadır. Soru çözüm saatleri uygulamaları yapılmaktadır.

3-Her konu sonunda öğretmen tarafından hazırlanan testler, okul testleri ve yayınevi testleri uygulanmaktadır.

4-Öğrencilerin gördükleri her konu ile ilgili soru bankası kitaplarından ödevlendirme yapılmakta ve her öğrencinin hangi konudan kaç test çözdüğü takip edilmektedir.

5-Ders anlatımlarında zaman zaman teknoloji odası ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

6-Biyoloji laboratuvarında öğrencilere ilgili konularda deneyler, görsel sunumlar yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

7-Öğrenciler proje çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

8-ÜGS gruplarına 15 günde bir konu tarama testleri ve deneme  sınavı; ara sınıflara 15 günde bir konu tarama testleri ve ayda bir deneme sınavı yapılmaktadır.

9-Konu bitimlerinde, işlenilen konunun pekiştirilmesi için öğrencilere gruplar halinde powerpoint sunusu hazırlatılmakta ve teknoloji odasında arkadaşlarına sunum yapmaları sağlanmaktadır.

10-Yenilikler takip edilerek öğrenciler  bilgilendirilmektedir.

11-Biyoloji dersi ile ilgili seminer çalışmalarına katılınmaktadır.

12-Fen Bilimleri panosunda öğrencilerin ilgisini çekebilecek yazılar, bilgilerini pekiştirecekleri bulmacalar, eğlenebilecekleri (ders ile ilgili) fıkraları hazırlanmaktadır.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Toplumun devamlılığı ve kalkınmasında eğitimin hayati önemi bugün herkesçe kabul edilmektedir. Eğitim sistemimiz içerisinde matematik eğitimi önemli bir yer tutmasına rağmen matematik eğitimini tanımlamada  çoğu zaman güçlük çekeriz.  Eğer matematiği okul matematiği ve akademik matematik olarak ikiye ayırırsak, matematik eğitiminden ne anlıyoruz sorusuna daha kolay cevap verme imkanı bulabiliriz. Okul matematiği ise toplum için nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz sorusuna cevap ararken matematik ile ilgili ne öğretelim ve nasıl öğretelim konusu ile ilgilenir.

O halde matematikte başarılı olmanın ne anlama geldiğini matematik öğretiminin amaç ve hedeflerini yeniden tanımlamalı ve tespit etmeliyiz. Okul matematiği öğretilirken şu dört noktaya dikkat etmemiz gerekir.

-Öğrenci matematiğe değer vermeyi öğrenmeli

-Öğrenci matematiksel düşünmeyi öğrenmeli

-Öğrenci matematiksel konuşmayı öğrenmeli

-Öğrenci iyi problem çözücü olarak yetiştirilmeli

Bu amaçlar doğrultusunda dersin işlenişi esnasında akademik matematiğe dayalı diğer bilim dallarındaki ve günlük hayattaki kullanım yerleri ünlü matematikçilerin biyografileri ve ispat yöntemleri basitçe verilmektedir. Böylece öğrencilerin başarılarının kalıcı olması sağlanmaktadır.

 

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Özel Seçkin Koleji ve Fen Lisesi  Sosyal Bilimler Zümresi olarak amaçlarımız ve hedeflerimiz; ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları içselleştirerek davranış haline getirmiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, insan haklarına bağlı, okuyan sorgulayan, araştıran, analitik düşünen, çevresine ve toplumuna duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, bu farklılıklara saygılı ve farklılıklarla birlikte yaşamayı bilinç düzeyine çıkarmış, içinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ve hatta onun da üzerine çıkarmayı  hedef  edinmiş laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.                                     

    Bu amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturduğumuz teknoloji sınıfında, tarih ve coğrafya branş derslerinde bilgisayar ve bilgisayar teknolojisine uyarlanmış ders araç gereçleri, afişler, haritalar, fotoğraflar, kaynak kitaplar, DVD´ler, belgeseller kullanılarak eğitim yapılmaktadır.

    Derslerimizde, teknolojinin günlük yaşantımızdaki yeri sürekli vurgulanarak, öğrenciye toplumsal yaşamdan örnekler verilerek, teknoloji ile çağdaş yaşamın birlikteliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

     Zümremiz, öğretimi desteklemek, zenginleştirmek, yönlendirmek, uyarmak, pekiştirmek, kaynağı ve olayları sunabilmek için, bilgisayar destekli eğitim yaparak çağın özelliklerine uygun, bilgi okur-yazarı öğrenciler yetiştirme çabasındadır.

     Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin bu materyaller üzerinde tartışmalarını, tartışma, soru-yanıt, gösteri, beyin fırtınası, grup çalışmaları yöntemlerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz.

      Bu çerçevede; öğrencilerimize Tarih, TC.İnkılap Tarihi, Coğrafya, Felsefe grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden çeşitli ödevler ve projeler hazırlatarak, güncel gelişmelerle ders konularımız arasında ilişki kurmalarını sağlayıcı sınıf içi örnek metin ve olay çözümlemeleri yaptırmaktayız.

   Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı çevre ve müze gezileri, seminerler yapılmakta, film izletmek amacı ile kentimizdeki sinemalarla işbirliği yaparak toplu sinema günleri ve çevre kampanyaları düzenlemekte, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalar ve yarışmalara katılmalarını sağlamaktayız.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Özel Seçkin Okullarının; Edebiyat öğretimindeki belirleyici hedefleri Türk Milli Eğitimi´nin  temel amaçları doğrultusunda iyi bir yurttaş yetiştirmektir. Bunun için de:

 

      1-Kendi kültür ve tarih değerlerinin bilincinde olup bunları koruyan,

      2-Ana dilini bilen, seven ve onu yüksek düzeyde kullanabilen,

      3-Ana dilinde verilmiş eserleri anlayıp yorumlayabilen,  bu eserlerindünya edebiyatındaki yerini saptayabilen,

      4-Okumayı ve araştırmayı yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştirmek, hedef olarak tespit edilmiştir.

 

       Bu hedeflere ulaşmak için de öğrencilerimizden birtakım beklentilerimiz olacaktır. Bu beklentiler şu şekilde sıralanabilir:

 

        1-Çağdaş dünya içerisinde yer alabilmenin kendi ahlaki ve milli değerlerimize bağlı olduğunu  anlamaları ve buna inanmaları,

        2-Kendilerine verilen ödev ve sorumlulukları, günü gününe, bilinçli bir şekilde yerine getirmeleri,

        3-İlgi, merak ve araştırmanın her türlü öğrenmenin ilk adımı olduğunu kabul ederek; bunu yaşam tarzı haline getirmeleri.

        

         Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için öğrencilerin ilgisini üst düzeye taşımak için dersleri sınıf ortamından çıkararak mümkün olan her yerde Edebiyat eğitiminin verilmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda;

        

          1-Ders çıkışlarında bire bir  eğitim modeli uygulanmaktadır.

          2-Teknoloji odasından faydalanılarak sunumlar hazırlanmakta ve öğrencilere de hazırlattırılmaktadır. Böylece öğrenci aktif hale getirilmektedir.

          3-Her hafta düzenli olarak yapılan okuma saatleri ile öğrencilere farklı bir ortam oluşturulmaktadır.

          4-Tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, kısa metrajlı film çekimleri ile öğrencilerin sanata olan duyarlılıkları geliştirilmekte ve yetenekleri ortaya çıkarılmaktadır.

 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

 

İngilizce

 • Our students are taught English language directly, without using the students' native language. We explain new words or grammar in the target language. Our teachers focus on teaching vocabulary, idiomatic expressions, connotations, and grammar as well. Vocabulary alone is not enough to learn a foreign language. It's important to understand how a language makes meaning. You need to be able to use proper grammar to understand sentence structures.
 • Öğrencilerimize, ana dilleri kullanılmadan doğrudan İngilizce öğretilir. Yeni kelimeler ve gramer hedef dilinde anlatılır. Öğretmenlerimiz yeni kelimeler, deyimsel ifadeler, çağrışım, anlam ve gramer öğretimi üzerine odaklanırlar. Kelime hazinesi tek başına yabancı dil öğrenmek için yeterli değildir. Bir dilde anlamın nasıl ifade edildiğini anlamak önemlidir. Cümle yapılarını anlayabilmek için dil bilgisini düzgün bir şekilde kullanabilmeniz gerekiyor.

                                 

 • We believe that playing games is one of the best and most effective ways to learn. Games are fun and students like to play them. It keeps them engaged, enthusiastic and motivated and as a result of it students learn faster.
 • Oyun oynamanın öğrenmenin en iyi ve en etkili yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Oyunlar eğlencelidir ve öğrenciler oynamayı severler. Oyun öğrencileri meşgul eder, çocuklar hevesli ve motive olurlar ve bunun sonucu olarak daha hızlı öğrenirler.

 

 

 • Sheltered or content-based instruction integrates language and content instruction in different fields. As we see it, it's crucial for development of English language proficiency.
 • Içerik temelli öğretim dil ve içerik öğretimini farklı alanlarda entegre eder. Bu metodun İngilizce dil yeterliliğinin gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

Methods that aim to develop critical thinking and metacognitive awareness:      

 • We apply instruction based on inquiry that promotes a deeper understanding: posing questions or scenarios instead of presenting established facts. Our students as active participants construct knowledge. It is believed that inquiry-based instruction challenges students and encourages higher-level thinking skills.

Eleştirel düşünme ve üst bilişsel farkındalığı geliştirmeyi hedefleyen yöntemler:

 • Daha iyi bir şekilde kavramayı sağlayan sorgulamaya dayalı öğretimi uygularız: belirlenmiş gerçekleri sunmak yerine sorular veya senaryolar ortaya koyulur. Öğrencilerimiz aktif katılımcılar olarak bilgi oluştururlar. Sorgulamaya dayalı öğretimin öğrencileri zorladığına ve daha üst düzey düşünme becerilerini desteklediğine inanılmaktadır.

 • We solve English brain teasers.
 • İngilizce bilmeceleri çözüyoruz.

 • We use dialogues for teaching English grammar, conversational English for developing oral fluency.
 • Grameri öğretmek için diyalogları ve akıcılığı geliştirmek için konuşma İngilizcesini uyguluyoruz.

 

 • We try to develop authenticity in foreign language learning that's why during break times we improve our speaking skills by chatting, discussing the books we read, because our teachers attach importance to the fact that the content should be related to real life contexts.
 • Yabancı dil öğreniminde özgünlüğü geliştirmeye çalışırız; bu nedenle molalar sırasında konuşma becerilerimizi sohbet ederek, okuduğumuz kitapları tartışarak geliştiririz çünkü öğretmenlerimiz içeriğin gerçek yaşamdaki bağlamlarla ilgili olması gerektiğine önem verirler.

 • We always try to apply the target-language cultural contents because learning a foreign language means acquiring a new foreign culture. To use a foreign language naturally, it is essential to know the culture with its diversity and layers.
 • Hedef dilin kültürel içeriğini her zaman uygulamaya çalışırız çünkü yabancı bir dil öğrenmek yeni bir yabancı kültür edinmek demektir. Bir yabancı dili doğal bir şekilde kullanabilmek için, kültürü çeşitliliği ve katmanlarıyla bilmek önemlidir.

 

 • We care about our students' essay writing and summarizing skills. Writing is really important because it's one of the ways to express your thoughts, communicate ideas and views to others.  According to various scientific studies summarizing requires students to identify essential information, to analyze and to synthesize it, and these are higher forms of cognitive skills.
 • Öğrencilerimizin kompozisyon yazma ve özetleme becerilerini önemsiyoruz. Bir yazı yazabilmek gerçekten önemlidir, çünkü düşüncelerinizi ifade etmenin, fikirlerinizi ve görüşlerinizi başkalarına aktarma yollarından biridir. Çeşitli bilimsel çalışmalara göre özetleme, öğrencilerin temel bilgileri tanımlamalarını, analiz etmelerini ve sentezlemelerini gerektirir ve bunlar üst düzey bilişsel beceri biçimleridir.