SEÇKİN'DE REHBERLİK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI

 • Çocuğun kendini tanımasını ve anlamasını sağlamak. Kendi ilgileri, yetenekleri, özellikleri ile çevresindeki fırsat ve olanaklar arasındaki ilişki konusundaki anlayışını artırmak. KENDİNİ TANIMA VE KABUL ETME
 • Sağlıklı bir toplumsallaşmayı gerçekleştirmek. Sosyal ilgi ve ait olma duygusunu geliştirmek. Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma, sosyalleşme sürecini kolaylaştırmak. TOPLUMSALLAŞMA
 • Çocuğun sorumlu ve amaçları olan bir birey olmasına yardım etmek. Çocuğun akademik başarı için gerekli olan içsel bir öğrenme güdüsü geliştirmesini sağlamak. Eğitsel ve mesleki hedefler oluşturmasına yardım etmek. BİREY OLMA
 • Çocuğun özyönetim, özdenetim, problem çözme ve karar verme konularında gelişmelerine yardım etmek. Eğitimsel süreçlere daha fazla katılmaya teşvik etmek. ÖZ YÖNETİM
 • Çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine, kendini kabul düzeyini artırmasına yardım etmek. Gelişim görevlerini  yerine getirme konusunda cesaretlendirmek.
 •  İnsan davranışının doğasını anlamalarına ve insan ilişkilerinde olgunlaşmalarına yardım etmek.
 • Öğrencilerin bilişsel duyuşsal, kişisel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için ders içi ve dışı tüm eğitim programlarına yardımcı olmak.
 • Öğrenimin bireyselleştirilmesini  desteklemek, bireyin kişisel özellikleri ile eğitim programlarını bağdaştırmak, rehberlik ilke ve yöntemlerinin öğretmenler, yöneticiler ve tüm çalışanlar tarafından kullanılmasına yardımcı olmak ve desteklemek.
 • Ana babalara; aile ortamında, insan ilişkileri ve çocukla olan ilişkilerde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak yardımcı olmak.

 

İLKÖĞRETİM REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilere Yönelik Çalışmalar
 • Öğrenci Tanıma Çalışmaları
 • Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
 • Yetenek ve ilgi alanlarının belirlenmesi

 

SOSYAL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Karakter Eğitimi
 • Akran Dayanışması Projesi ( Oryantasyon)
 • Öğretmen Asistanlığı Projesi

 

REHBERLİK BİRİMİ ETKİNLİKLERİ

 • Verimli Ders Çalışma Etkinliği
 • Sınav Kaygısı
 • Çatışma Çözme
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • SBS
 • Karakter Eğitimi ( ÇEVRE- Çöp toplama, Atık pil kutusu, Kendi ağacını seç ve bakımını üstlen, kendi çöplüğünü oluşturma)