Yönetim

Dünyamızda yaşanan değişim, "sanayi toplumu"ndan, "sanayi ötesi toplumu"na (bilgi toplumuna) geçiş olup, geleceği özünde bilimsel, teknolojik gelişmelerin belirlediği bir olgudur. Bu köklü değişim, kurumların yönetim anlayışlarında ve idari yapılanmalarında aynı ölçüde köklü değişimlere yol açmıştır.

Yönetsel Anlayış ve Yapılanmadaki Değişimler :

Kurum misyonunun belirlenmesi,
Misyon kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla ve bireylerle paylaşılarak geliştirilmesi ve anlayış birliğinin oluşturulması.
Dikey yapılanmayla beraber yatay geçişlerin artırıldığı bir idari yapılanma,
Profesyonellerden oluşan hizmet birimleri kurulması ve bu birimlerin işlevsel kılınması,
Temsili anlayış yerine demokratik katılımcı anlayışın yerleştirilmesi,
Kurum değerlerinin oluşturulması, paylaşılması ve benimsenmesi gibi konuları gündeme taşımıştır. SEÇKİN Okulları´nın organizasyon yapısını bu çağdaş özellikler biçimlendirmektedir.
SEÇKİN Okulları´nda kararlar katılımcılık ilkesine göre alınır.
SEÇKİN Okulları´nın kurumsal değerleri; dürüst, sorumlu, çalışkan ve paylaşımcı, güler yüzlü ve hoşgörülü olmak, farklı görüş ve düşüncelere saygı göstermek, yeniliklere açık olmak olarak tanımlanmıştır.

SEÇKİN OKULLARI Yöneticileri :

SEÇKİN Okulları´nın eğitim-öğretim ve yönetim amaçları doğrultusunda kurumsal stratejileri belirler.
Çalışanlarının rehberidirler. Kararları onlarla birlikte oluşturur ve uygularlar.
Zamanı iyi kullanmaya özen gösterirler.
Yapıcı ve uzlaştırıcı yaklaşımı benimserler.
Açık iletişimi benimserler.
Adil ve tarafsız davranırlar.
Eğitim - öğretim süreci içinde velilerle işbirliği yaparlar.
Eğitim - öğretim uygulamalarında öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimser ve gerçekleştirirler.

 

Özel Seçkin Koleji Yönetim Kurulu

  • Kurucu Temsilcisi Rıfat AYALP
  • Kurucu İbrahim Kaçıran
  • Kurucu Sibel AKAN