GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Özel Seçkin Koleji,13. yılında da her zaman olduğu gibi güçlü kadrosu ile birlik, beraberlik ve işbirliği anlayışı içinde  coşku ile yoluna devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

            Bizler, kuruluş amacımızın gerektirdiği gibi, tüm iş gören, öğrenci ve velilerimizle uyum içinde toplumsal mutabakat ve uzlaşmanın en güzel örneğini oluşturmaktayız.

            Seçkin Koleji'nin uzman kadrosu, bir yandan öğrencilerimize öğrenmeyi öğretme yöntemini öğrenme sürecinin parçası sayan bir kimliğe kavuşturmayı sağlarken, diğer yandan da ilköğretimin yeni müfredat programını, SBS modeline uyarlamaktadır. Bu modelde sonuçtan çok süreç önemli olduğundan bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yeniden yapılandırma gereği duyduk. Mevcut olan ölçme değerlendirme birimimizi yeni modele uyarlayarak öğrencilerin öğrendiklerinin yanında yaşadıkları sorunları ve sorunların aşamalarını da ölçmeyi hedefledik.

            Bilindiği üzere yeni sistemde yabancı dil eğitimi ayrı bir önem kazandığından, ilköğretimde kaliteli yabancı dil eğitimi alan öğrenciler avantajlı konumda olacaklardır. Bu nedenle yabancı dil sorularının, ortaöğretime geçişte kriter olarak kabul edilmesi dünya vatandaşı yetiştirme anlayışı çerçevesinde son derece isabetli bir karardır. Bu bilinçle Seçkin Koleji olarak,  yabancı dil konusundaki hassasiyetimizi yeni modele entegre ederek öğrencilerimizi SBS' ye hazırlamaktayız.

            Lisede ise, dört yıla yayılan bir ortaöğretim programı içinde tüm konularda gözlem, hipotez oluşturma, deney yapma, sonuçları rapor edebilme becerilerin geliştirilmesi, sayısal ders problemlerinin kurgulanması, geometri kavramlarının rahatlıkla kullanılır hale gelmesi ve analiz yöntemlerinin öğretilmesini temel ilke olarak kabul etmekteyiz.

            Okul öncesi eğitimde yol alarak, Tolstoy'un "Beş yaşındaki bir çocukla aramızdaki uzaklık bir adımdır. Fakat yeni doğmuş bebekle beş yaş arasındaki çocuk arasındaki uzaklık korkunçtur" deyişinden yola çıkarak yüklendiğimiz sorumluluğun bilinciyle hareket etmekteyiz.      

            Rehberlik ve psikolojik danışma servislerimiz, dönem başlarında aramıza yeni katılan öğrencilerimize oryantasyon programı uygulayarak onların okula uyum sürecinde yaşayabileceği bir takım sorunları ortadan kaldırırken, diğer taraftan da öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

             Seçkinli olarak tam bir paradigma değişimi içerisinde akademik çalışmalara önem veren okul olma vasfıyla öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve gelişimleri için de öğrencilerimizi kültürel ve sportif etkinliklere özendirmekteyiz.

             Sevgili öğrenciler, bizler misyon olarak "En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır." yaklaşımı içerisindeyiz. Sizler de Atatürk ilke ve inkılâplarına sımsıkı bağlı gençler olarak bütün enerjinizle, büyük önderimizin idealindeki çağdaş Türkiye'yi yaratma çabanızı sürdürmelisiniz. Bizler size güveniyoruz; çünkü gençliğine güvenmeyen toplumlar geleceklerine asla güvenle bakamazlar. Unutmayınız ki, aydınlık yarınlar sizin katkılarınız ve çabalarınızla vücut bulacaktır. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık, hedefiniz büyük olsun.

             Bu duygu ve düşüncelerle,  dergimizin bu sayısında emeği geçen basın yayın komisyonuna, eser inceleme komisyonuna,  bilgisayar zümresine ve  emeği geçen tüm arkadaşlarıma yönetim kurulum adına teşekkür eder, başarılılarının devamını dilerim.

İbrahim Kaçıran
Özel Seçkin Koleji
Kurucu