ÇAĞDAŞ EĞİTİM

Özel Seçkin Okulları, 1995 - 1996 Eğitim Öğretim yılında çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerinin eğitim ihtiyacına cevap vermek, onların bilgili, becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için kurulmuştur.

Özel Seçkin Okulları; Ana okulu, İlköğretim ve Liseleri ile değerli velilerimizin bize emanet ettikleri çocukları, "Genç Cumhuriyet" imizin yılmaz bekçileri olarak yetiştirmeyi; çağdaş ve modern kültür birikimine sahip, düşünme, anlama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, ülke gerçeklerini bilen, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip, hür ve güvenilir birer nefer olarak topluma kazandırmayı hedeflemiştir.

Özel Seçkin Okulları'nda;

*             Bütün öğrenciler öğrenebilir.

*             Öğrenciler bütün çalışmaların odak noktasıdır.

*             Öğrencilere birey olarak saygı duyulur.

*             Öğrenme temel ihtiyaç kabul edilir.

*             Veliler okulun vaz geçilmez unsurlarıdır.

*             Herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışır.

*             Eğitim kadrosu okulun temel taşlarıdır.

Yukarıdaki realite Özel Seçkin'i diğer okullardan ayıran özelliklerden sadece birkaçıdır. "Kazandığımız her öğrenci, kazandığımız yarınlarımızdır."