Röportaj - Gaziantep Life Dergisi

*    Özel Seçkin Okullarının çıkış noktasını insanımızın küreselleşen yeni dünyada, çağa ayak uydurması, teknolojiye ve bilgiye ulaşma alanında adeta bir yarış içerisinde olması ve
eğitim sistemi içerisinde hizmet etme anlayışı oluşturmuştur. AB'nin kapısını zorlayan ülkemizin genç, çağdaş, kendisini ifade edebilen, özgür düşünen, doğru karar veren, bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye nasıl ulaşılır çabası içerisinde olan eğitimli insan profiline ihtiyacı vardır. Özel Seçkin Okullarının ilke ve amaçları bu doğrultuda olduğu için öğrenci velilerinden aldığımız ücretleri hak ettiğimizi düşünüyorum.


*    İdari ve eğitici kadro seçiminde; kişisel bilgiler, öğrenim bilgileri, iş hayatı ve deneyim bilgileri, alan bilgisi, dil ve iletişim becerileri, insan - çevre ilişkileri, öğretim becerileri, mesleki
gelişim grafiği, verimliliği, mesleki formasyonu, yüksek lisans ve doktora tezi ve en önemlisi Baş Öğretmenimiz Ulu Önderin ilkelerine bağlı, yüreği vatan ve insan sevgisiyle dolu olması
gerçeğini arıyoruz.

*    Başardık diyebileceğimiz haklı sebep ve gururlarımız elbette vardır.Her şeyden önce, insana yapılan yatırımın, ekonomik yatırımlardan daha önemli olduğunu düşünen, ekonomik ve
teknolojik gelişmenin eğitimli ve nitelikli insanlardan kaynaklandığına inanan bir ekip ruhunu oluşturduk. Bilimsel araştırmacılarla aynı düşünen bir zihniyetle 1000 (bin) öğrenci kapasiteli,
kapalı yüzme havuzu, çok amaçlı salon, en son teknolojik donatılmış laboratuvarlar, yabancı dil sınıfları ve dersliklerle donammlı modern bir binayı değerli Gazianteplilerin hizmetine sunmuş
bulunmaktayız.

Öğrenci bazında da bölgemizde en büyük ve en çok başarılara imza atmış bir okuluz.Bunlardan bazıları şöyledir:
2002 - 2003 Eğitim - öğretim yılında, LGS sınavlarında % 80 başarı, kompozisyon yarışmasında Türkiye ikinciliği, yüzmede il birinciliği, baskette sırasıyla il, grup ve bölge birinciliği ile Türkiye finallerine katılma dereceleri; iki yıl üst üste bilgi yarışması ilçe birinciliği, satrançta Türkiye yedinciliği ile resim, şiir, kompozisyon alanlarında onlarca il birincilikleri... Eğitim - öğretim kavramı ile çıkar kavramı son derece zıt alanlarda olan kavramlardır. Bu yaklaşım biçimi yarınlarımızın umutları olan çocuklarımızın geleceğine ipotek koymaktan ileriye gitmeyen bir yaklaşımdır. Özel Okul Kurucularına potansiyel soyguncu damgasını vurmaktan ileri gitmeyen bir felsefenin ürünüdür.


*    Güzel şehrimizin ÖYS ve LGS türü sınavlarda layık olmadığı bir konumda olduğu gerçeğini ben de kabul ediyorum. Ama sanırım bu sorunun muhatabı, eğitimin başında bulunan
yetkililerdir. Özel Seçkin Okulları olarak LGS sınav sonuç başarımızı yukarıda vermiştim. ÖYS sınavlarına da öğrencilerimiz ilk defa bu yıl gireceklerdir.Beklentimiz % 85 - 90 oranında bir
başarı elde etmektir. Herkes üstüne düşeni okul bazında yaparsa sanırım sorun çözülecektir. Özel Okullar yetkililer tarafından destek görmemesine rağmen, bir araştırmada veli değerlendirmesine göre en iyi on okulun yedisi özel okul, öğrenci değerlendirmesine göre en iyi on okulun sekizi özel okul, sportif ve sosyal tesislere sahip en iyi on okulun dokuzu özel okul, üniversite sonuçlarına göre en iyi on okulun yedisi özel okul, laboratuar imkanlarına göre en iyi on okulun sekizi özel okul gibi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca Özel Okullar maksimum 28 kişilik sınıflarda eğitim yaparken, devletimizin üzerinden 500.000 (beş yüz bin) öğrencinin yükünü kaldırmaktadır. Bunların dışında 30 bin öğretmene, 15 bin usta öğreticiye, 10 bin hizmetliye iş imkanı sağlayan kurumların potansiyel soyguncu gibi gösterilmeleri çağdaş dünyanın realitesi ile bağdaşmamaktadır.  Bazı ülkelerde özel okul öğrencilerinin toplam öğrenciler içindeki oranı şöyledir : Belçika % 65, Fransa % 22, Yunanistan % 8, Almanya % 7 iken Türkiye'de bu oran sadece % 2.8'dir.Bu gerçekleri kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Gaziantep Life Dergisi sorumlusu Sayın Tuğçe AKSUN'a yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitim sorunlarına gösterdikleri ilgiden dolayı yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.