Röportaj - Tanıtım

— Öncelikle Seçkin Kolejini tanıtır mısınız?

 İbrahim Kaçıran:

Özel Seçkin Koleji, sahip olduğu fiziki ve teknolojik imkânlarla, eğitimde dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi bakımından, kaliteli öğretmen kadrosu, 24 kişiyi geçmeyen sınıf mevcutları, verdiğimiz yabancı dil eğitimi, uyguladığımız programlar, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile nitelik olarak Avrupa Birliği normlarına ulaşmış durumdadır.

Özel Seçkin Koleji, 14 bin metrekarelik kapalı bir alanda kurulmuştur. Her türlü teknolojik, sportif ve estetik ölçütler gözetilerek, özel olarak projelendirilmiş; şehir gürültüsünden ve trafiğinden uzak, güvenli, huzurlu bir ortama kurulan binasında öğrencilerin rahat hareket edebilmeleri için geniş ve ferah koridorlara sahiptir.

Okulumuzda modern derslikler, teknolojik sınıflar, fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi laboratuarları, interaktif bilgisayar ve dil laboratuarları, müzik ve resim derslikleri, bale ve jimnastik salonu, çağdaş donanımlı çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, sağlık birimi, yarı olimpik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, geniş ve ergonomik şartlardaki yemekhane ve kafeterya yer almaktadır.

— Neden Gaziantep'te eğitim yatırımı yaptınız?

İbrahim Kaçıran:

Varlığımızı bu topraklara borçlu olduğumuz bilinciyle varlığımızdan bu ülkeye bir şeyler katmak her zaman içimizde var olan bir düşünceydi.

Yarınlar geleceğimiz, geleceğimiz ise çocuklarımızdır. Eğitime yapılan yatırımı geleceğimize yapılan yatırım olarak görmekteyiz. En değerli yatırım ülke insanının geleceğine yapılan yatırımdır inancıyla Gaziantep'in eğitimine olduğu gibi ülkemizin de eğitimine katkı sağlamak amacıyla Seçkin Koleji,1995 yılında eğitim-öğretim kervanına katıldı.    

—Seçkin Okullarının hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri ve  önümüzdeki süreçteki hedefleri nelerdir?

İbrahim Kaçıran:  

Özel Seçkin Koleji; Milli Eğitimin temel ilkelerini amaç edinmiş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur ve bu anlayışla eğitim vermeye devam  edecektir.

Seçkin Koleji olarak öğrencilerimizin hem Türkiye genelinde akademik başarılarını yüksek tutmayı önemsiyor hem de onları yaşama çok yönlü olarak hazırlamaya özen gösteriyoruz. SBS ve ÖSS'de üstün başarılarını ispatlamış bir eğitim kurumuyuz. Bu sınavlarda hem yüzdelik hem de Gaziantep ve Türkiye sıralamasında ilk 1000'de yer alan öğrencilerimizle her yıl akademik farklılığımızı vurguluyoruz.

Gaziantep, Türkiye dereceleriyle Seçkin'le tanıştı. İlçe, il, bölge ve Türkiye dereceleri birbirini izledi. Hatta Avrupa derecelerimiz bile oldu. Eğitimde dünya standartlarını yakalamak en önemli amaçlarımızdandır. Bunun için öğrencilerimizi uluslar arası dil sınavlarına hazırlıyor ve teşvik ediyoruz. Cambridge sınavında öğrencilerimizin elde ettiği önemli başarılar da hedeflerimizin doğruluğunu bizlere en güzel şekliyle sunmaktadır.

Öğrencilerimize sunduğumuz psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile de öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişmelerinin takibine, akademik başarılarının izlenmesine ve en iyi seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunuyoruz.

 Okul aile işbirliğini ve iletişimini çok önemseyen bir okul olarak okul-aile tutarlılığını sağlamak adına okulumuzun belirlenen misyon ve vizyonunu geliştirmede büyük katkıları olan okul-aile birliğimizin çalışmalarına desteğimizi en üst düzeyde sürdürmekteyiz.

PDR merkezimiz gibi tüm eğitim-öğretim sürecine akademik olarak katkıda bulunan, zenginleştiren birde AR-GE merkezimiz ve Bilgi İşlem Birimi ile Ölçme Değerlendirme Merkezimiz bulunmaktadır. Bütün bu birimlerimizin aktif ve birbiriyle uyum içinde çalışması Seçkin Kolejinin başarılarına ivme kazandırmaktadır.

Türkiye genelinde öğrencilerimizin akademik, kültürel ve sportif başarıları bizi gururlandırmıştır. Öğrencilerimizin bu başarılarının, "seçkin öğretmen" kadromuzla artarak devam edeceği konusundaki inancımız tamdır. 

Vizyonunuz ve Misyonunuz?

İbrahim Kaçıran:

Seçkin  Okullarında tam bilgi donanımlı, özbenliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerisi yüksek, araştırmacı, bireyler yetiştirmek sistemimizin hedefidir.
Bu hedef doğrultusunda vizyonumuz; öğrencinin isteyerek geldiği, velilerin güvenle tercih ettiği, çevrenin saygı duyduğu, değişime ve yeniliklere açık, çalışanlarına ve çevreye şeffaf yaklaşan, akılcılık, çağdaşlık, bilimsellik, ilkelerini  Türk Milli Eğitim sisteminde belirtilen milli ve ahlaki değerlerle bütünleştirebilen  bir okul olmaktır.

Misyonun diğer bir adı ise görevdir, sorumluluktur. Misyon, bir okulun veya kurumun neden var olduğunun ifade edilmesidir. Eğitim sisteminde amaçlar doğrultusunda Milli Eğitimin çizgisine uygun olarak eğitim – öğretimi gerçekleştirmek, gelişen teknolojiyi yakından takip etmek, öğrencileri çağdaş ve modern kültür birikimine sahip, kendilerini ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmek, ülke kalkınmasında gerekli alanlara göre onları hayata hazırlamak amacı ile her kurum veya okul kendi var oluş nedenini ortaya koyacak şekilde misyonunu belirler.

Özel Seçkin Koleji, bu anlayışla Türk Milli Eğitimindeki yerini alarak misyonunu aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 • Atatürkçü düşünce vazgeçilmez ilkemizdir.
 • Çocuklarımızın farklılıklarını dikkate alırız.
 • Liyakatli yönetici, öğretmen ve personelle çalışırız.
 • Eğitim kadromuzun projelerinin uygun olanlarını hayata geçiriniz.
 • Grup çalışmalarını destekleriz.
 • Yöneticilerimizi ön plana çıkarırız.
 • Üstün zekânın geliştirilmesine önem veririz.
 • Eğitim – öğretimi, web sitemizi ve eğitim araçlarımızı sürekli güncelleştiririz.
 • Zümrelerin ve idarenin önerdikleri yenilikleri destekleriz.
 • Çalışanlarımızı sürekli hizmet içi eğitimlerle geliştiririz.
 • Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliğine gireriz.
 • Öğrencilerimizin özgür düşünmelerini sağlarız.
 • Ben değil, biz merkezli olma düşüncesini destekleriz.
 • Kurum kültürüne önem veririz.
 • Özel Okul konusunda marka olmak için çaba sarf ederiz.
 • Öğrencilerimize ezberciliği değil bilgiye ulaşma becerisini kazandırırız.
 •  Düşünebilen, sorgulayan, irdeleyen, kendini ifade edebilen, paylaşan ve katılımcı öğrenci yetiştirmeye adayız.

Sonuç olarak; Özel Seçkin Okulları, mevcut eğitim sistemi içerisinde, okul öncesi, ilköğretim ve lise çağındaki çocukların bireysel ve toplumsal gelişmelerine katkıda bulunarak vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine bağlı insan kaynağı olarak gelişmelerini sağlar.

—Kültür ve sanat şenliklerinizle ilgili neler söyleyeceksiniz?

 Özel Seçkin Koleji, eğitimde mükemmelliği hedeflemiş, Türkiye'de ve Uluslararasında, farklı alanlarda sosyal ve kültürel roller üstlenebilen vatandaşlar ve liderler olarak işlev yapacak, azimli, beceri sahibi gençler mezun etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü biz, sosyal aktivitelerin eğitim-öğretimin bir parçası ve bu bütünün ülkemizin medeni yükselişinin ön şartı olduğunu kabul etmekteyiz. Özel Seçkin Koleji akademik başarının yanı sıra, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da çalışmalarını bu nedenle en üst düzeyde sürdürmektedir. Kültür ve sanat faaliyetlerimizin dahilinde olan Avrupa Birliği Comenius okul ortaklığı projesi kapsamında Özel Seçkin Koleji, idarecileri, öğretmen ve öğrencileri 2008 Şubatında İsveç'in Eskilstuna şehrine giderek bu projenin en iyi şekilde gerçekleşmesinin haklı gururunu bizlere yaşattı. Yürütmekte olduğumuz projenin ikinci buluşması, 2008 yılının Ekim ayında Gaziantep Özel Seçkin Koleji olmuştu. Gaziantep Özel Seçkin Kolejinin ev sahipliği yaptığı bu etkinliğe program ortaklarından İspanya, İsveç, Norveç ve İsviçre'nin de katılımı şeklinde gerçekleştirildi. Özel Seçkin Fen Lisesinin 2009 yılı içerisinde sırasıyla İspanya ve İsveç'te devam eden program, Norveç'te son buldu.

Bugün 7.sini gerçekleştirdiğimiz Kültür ve Sanat Haftası, Seçkin Kolejinin bilime, kültüre ve sosyal aktivitelere verdiği önemin en iyi göstergesi olarak amacına ulaşmıştır.

-Bu tür etkinliklerin okulunuz öğrencilerine kazandırdıkları nelerdir?

İbrahim Kaçıran:

Atatürk Nutukta: "Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur etrafında toplamak; milli, insanı, ahlaki üstün değerlerini geliştirmek ve milletimizi hür ve demokratik düşüncenin hâkim olduğu ve kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer veren bir hava içinde, bilgi, teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmektir." demektedir.

Bu bakış açısıyla,sosyal etkinliklerin, öğrencilerin kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, kendine güven duyabilme, planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, girişimci olabilme, aldığı görevleri istekle yapabilme ve sorumluluk alabilme gibi alışkanlıkları kazandırdığını düşünüyoruz.

İbrahim Kaçıran