Tüm Haberler
Tüm Duyurular

BİLİM KÜLTÜRÜN SEÇKİN EĞİTİMCİLERİ
<< Geri Dön   Özel Seçkin Koleji için, eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Çünkü biliyoruz ki, bunu başarabilen toplumlar, toplumsal kalkınmayı daha önce başarabilmiş toplumlardır. Bunu başaramayan toplumların kaderi ise; geri kalmışlığın kalın çizgileri içinde kalmıştır.
   Bu nedenle, eğitimin kalitesinin temel belirleyicileri olan değerli öğretmenlerimizin, mesleğin gereklerine göre yetişen, işini ve öğrencisini seven kişiler olması; yöneticilerin ise öğretim konularında güçlü liderlik gösteren, öğrenci ve öğretmenlerden beklentilerini açıkça ortaya koyan ve bunları onlara ulaştıran, kişiler olması birinci derecedeki önceliğimiz olmuştur.
   Bu kadroyla misyonumuz, bilgiyi aktarma değil, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen dinamik, özgüvenli bir nesil yetiştirme konusunda ortak paydada buluşmaktır.
Atatürk Nutukta; “Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur etrafında toplamak; milli, insanı, ahlaki üstün değerlerini geliştirmek ve milletimizi hür ve demokratik düşüncenin hâkim olduğu ve kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer veren bir hava içinde, bilgi, teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmektir.” demektedir.
  Bu bakış açısıyla Özel Seçkin Koleji, eğitimde mükemmelliği hedeflemiş, Türkiye’de ve Uluslararasında, farklı alanlarda sosyal ve kültürel roller üstlenebilen vatandaşlar ve liderler olarak işlev yapacak, azimli, beceri sahibi gençler mezun etmeyi amaçlamıştır.
  Çünkü biz eğitim-öğretimi, ülkemizin medeni yükselişinin ön şartı olarak görmekteyiz.
  Özel Seçkin Koleji, akademik başarının yanı sıra, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da çalışmalarını en üst düzeyde sürdürmektedir. Sosyal etkinlikler, öğrencilerin kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, kendine güven duyabilme, planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, girişimci olabilme, aldığı görevleri istekle yapabilme ve sorumluluk alabilme gibi alışkanlıkları kazandırır.
  Bugün 7.sini gerçekleştirdiğimiz Kültür ve sanat haftası ise, bu paradigmanın bir göstergesidir.

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu