Tüm Haberler
Tüm Duyurular

OKULLAR AÇILIRKEN
<< Geri Dön“Her çocuğun çocuk olmaya hakkı vardır”

     “Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmanın yolu eğitimden geçer, eğitilmemiş bir ulusun medeni dünyada yeri yoktur, sağlam ve köklü bir eğitim almış fertlerin oluşturduğu toplum istikbale güvenli adımlarla yürür” diyor Gazi Mustafa Kemal Paşa.  
     Sevgili öğrenciler, büyük önderin yolunda yürümek istiyorsanız,  sürekli okuyan, araştıran, insan sevgisini yüreğinde taşıyan, milli ve manevi değerleri koruyan, kültürel değerlerine bağlı, bireyler olarak hayata hazırlanmalısınız.  Başarı; azmin, sabrın, sürekliliğin ve gayretin sonucudur. Eğer, başarılı olmak istiyorsanız, önce kendinize büyük hedefler koyunuz ve bu hedeflere ulaşabilmek için planlar yapınız. Dünyada başarılı olan insanlar çok zeki oldukları için değil, planlı ve sürekli çalıştıkları için başarılı olmuşlardır. Descartes “ Plansız çalışan kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer” diyor.
     Bilgi çağına hazırlıksız yakalanmayınız, araştırınız, okuyunuz, öğrendiğiniz bilgileri kullanabilme alışkanlığını kazanınız.
     Değerli meslektaşlarım; Eğitim-Öğretimin en önemli unsuru sizlersiniz. Uzun bir yaz tatilinden sonra, öğrencilerinizle birlikte yeni bir maratona başladınız. Bu maratonda, eğitim-öğretim ve sosyal hayatın bir bütün olduğunu gözardı etmeden sistemin dayattığı salt testlerle öğrencilerinizi değerlendirmeyiniz. Çünkü hayat insanları sadece testlerle ölçmekten ibaret değildir.
     Yapacağınız ölçme ve değerlendirme, öğrencinin davranışını, verilen görevi nasıl yaptığını, becerisini, olaylara bakış açısını, özel yeteneğini, performansını ve en önemlisi de birey olma özeliğini içermelidir.
     Eğitim hızla bir değişim içerisindedir. Bunun içinde önce değişime kendinizden başlayarak,  eğitimdeki gelişmeleri yakından takip ederek, çalışmalarınızı en üst düzeyde yüksek performans göstererek, sevgi ve güven ortamı içerisinde yapınız.
     Sizin göstereceğiniz çaba ve yüksek performans, gelişmiş ülkeler arasında yaşanan rekabet ortamında, ülkemizin ön sıralarda yer almasını sağlayacaktır.
     Kıymetli veliler; çocuklarımızın yetişmesinde her türlü maddi ve manevi desteği sağlayan sizlersiniz. Öğrencilerimizin yetişmesinde, öğretmenlerin olduğu kadar sizin de payınız çok yüksektir. Unutmayınız ki, aile ne kadar maddi ve manevi değerlerine sahip çıkarsa toplum da o kadar sağlam olur. Çünkü iyi bir toplumun temeli ailede atılır.
     Eğitim-öğretimi sadece okuldan beklemeden, Eğitim-öğretimin üç sacayağından birine gönüllü aday olmalısınız. Çünkü ilgili veliler amaçların gerçekleşebilmesi için eğitim öğretimin en büyük dayanağı olurlar.
     Çocuklarınızdan başarı beklemek elbette hakkınızdır, ama her çocuğun öğrenme ve başarı düzeyi farklıdır. Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamadan onların bireysel farklılıklarının olabileceğini unutmayınız. Çocuklarınıza sadece maddi yönden değil, manevi yönden de destek olduğunuzu hissettiriniz.  
     Yeni eğitim öğretim yılının, yarınları aydınlık güzel Türkiye’mize, öğrencilerimize, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim.

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu