Tüm Haberler
Tüm Duyurular

ANADOLU LİSELERİ BAŞARILI MIDIR?
<< Geri Dön     İlköğretimden sonra orta öğretime başlayacak öğrencileri üç gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan (A) grubu dediğimiz kalibrasyonu yüksek öğrenciler olup, Fen liselerine veya muadili liselere, (B) grubu Anadolu liselerine,(C) grubu ise genel ve meslek liselerine yönelmektedirler.
     Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında en büyük kesimi Anadolu liseleri oluşturmaktadır. Bu okullardaki öğrencilerin donanımları ise daha homojendir. Her ne kadar Anadolu liselerinin, Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) açsından genel liselere oranla daha avantajlı olduğu iddia edilse de aslında iş öğrencide bitiyor. Yani okulun AOBP    katkısının çok önemli olmadığını söylemek mümkündür.
     Sanırım yukarıdaki nedenlerden dolayı velilerin çocuklarını en çok hazırlamak istedikleri okullar arasında Anadolu Liseleri bulunmaktadır.
     Gerçekten Anadolu liseleri ÖSS’de başarılı mı? Velilerin bu çabasına değer mi?  ÖSYM’nin istatistikî çalışmalarını inceledim bakınız nasıl bir sonuç ortaya çıktı.
     2007 ÖSS’de Anadolu Liselerinin ön lisans ve lisans programlarına yerleşme oranları şöyle;
Lisansa yerleşen 22618 kişi ile %44,
Önlisansa 318 kişi ile  %0,6,  
Açık öğretime yerleşen 752 kişi ile %1,5,
Hiçbir yere yerleşemeyen 27771 kişi ile %54’dür.
     Yukarıdaki istatistikî bilgiler 2007 yılında Anadolu Liselerinden mezun olan adayları kapsamaktadır. Bu rakamlara eski mezunlar, herhangi bir yüksek öğretim kurumunda okuyan ya da yüksek öğretimi bitirdiği halde 2007 ‘de ÖSS’ye giren öğrencileri kapsamamaktadır.
     Canhıraş mücadele ederek çocukları Anadolu lisesini kazandığında adeta sevinç gözyaşına boğulan, özel ders ve dershane dershane gezen velilerimizin ve öğrencilerimizin emeğinin karşılığımıdır bu sonuç? %54 gibi büyük bir oranın hiçbir yere yerleşemediği gerçeği ortadayken, Anadolu liselerinin başarılı olduğu nasıl söylenebilir?
     Kaldı ki üniversitelere yerleştirilen % 46 oranının tamamı dört yıllık devlet üniversiteleri değildir.% 13’ü özel üniversiteler ( çoğunluğu paralı üniversite) 0,8’i Kıbrıs üniversiteleri, 0,3’ü yurt dışındaki üniversiteler ve 0,7’sinin ise ön lisansa yerleştirildiklerini düşünürsek geriye sadece %30 oranında bir başarı kalır ki, bu da fiyasko demektir. Çünkü Anadolu Liseleri, Fen Liselerini kıl payı kaçıran başarılı öğrencilerin tamamına yakınını alan okullardır. Bu kadar potansiyeli yüksek öğrencilerle daha çok başarılı olması gerekmez mi?
     Özel okullara (C) tipi diye tanımladığımız devlet fen ve Anadolu liselerinden artan öğrenciler kaldığı halde yinede Özel Anadolu liseleri Devlet Anadolu liselerinden daha iyi sonuçlar almaktadır. Bunun nedeni özel okulların vasat öğrencilere daha çok mesafe aldırmasından kaynaklanmaktadır.
     Buda şunu gösteriyor ki, devlet Anadolu liselerindeki kısmi başarı, iyi öğrencilerin gayretinden kaynaklanıyor. O halde Anadolu liselerinin eğitim-öğretimi yeniden yapılanmalıdır.
 
İbrahim KAÇIRAN
Kurucu