Tüm Haberler
Tüm Duyurular

SBS İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
<< Geri DönEğitim yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir.” H.CLAUSEN
           
     Milli Eğitim Bakanlığının çok sık sistem değişikliği yapması onarılması güç hasarlara yol açmaktadır. Tabiki gelişme adına gerekiyorsa sistem değişikliği elbette yapılacaktır. Ancak yapılacak değişiklik çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimine uygun olmalıdır.
     Ayrıca sistemi tamamen değiştirmek yerine uygulama sırasında tamir edilerek düzeltilme yoluna gidilmelidir. Aksi takdirde kredili sistem ve benzeri sistemlerin yaptığı tahribatın daha izleri kaybolmadan başka tahribatlar yaşanabilir.
     Kredili sistem mağdurları diye tabir ettiğimiz binlerce öğrencinin hayatına mal olan kâbus hafızalardan hala silinmedi.
     Yukarıda belirttiğim gibi sistemin değişmesi elzem hale gelmişse elbette değişmeli ve uygulama içerisinde eksikleri giderilerek faydalı hale getirilmelidir. Örneğin SBS sistemine itirazımız yoktur; ama geçiş sürecine vardır. Geçişlerde alt yapı hazırlanmalı, değişiklik yıllara yayılarak yapılmalı, kesin geçişlerden sakınılmalı ve yeni sisteme geçişte o dönemin öğrencileri zarar görmemelidir.
     Ama bu yıl OKS’den SBS’ ye geçişte sınava girecek öğrenciler zarar göreceklerdir. Sebebi ise, bakanlık 120 İlköğretim okulunu pilot olarak tespit ettiği için, OKS soruları müfredatın tümünden sorulmayacak. Çünkü bu pilot okullarda yeni müfredat uygulanmakta, eski müfredatın ise bazı konuları işlenmemektedir.
     Bu nedenle yeni ve eski müfredatın kesişmesinden oluşan sorulara ağırlık verilecektir ki, bu da soru alanının daralması demektir. Soruların içerik olarak günlük hayata daha yakın olacağı şeklinde ifade edilmektedir. Bilgi yoklama şeklinde değil de, bilginin öğrenilip  
öğrenilmediği, davranış değişikliği olup olmadığı ile ilgili olacaktır
 
Sevgili Öğrenciler,

     Sınava çok az zaman kaldı. Hepiniz kendi çalışmalarınızı artık büyük ölçüde tamamlamış durumdasınız. Ancak sınavdan önce bilmeniz gereken çok önemli hususlar var. Bunlar sizin için en az ders çalışmak kadar önemli. Bu konulara dikkat etmenizi ve bu önerileri mutlaka anne-babalarınızla birlikte okumanızı öneriyorum.
    Örneğin bazı konulardan soru çıkmayacak.
     Matematik dersinden işlem ve modüler aritmetik, Geometriden de dik üçgende öklid bağıntıları,
     Kimyadan kimyasal tepkimelerden katlı oranlar yasası,
     Biyolojiden yönetici moleküler konusunda RNA ve protein sentezi, hücre bölünmesinin evre isimleri, bitkisel ve hayvansal dokular, bitkiler alemi, hayvanlar alemi, mikroorganizmalar,
     Tarihte Yakınçağ Avrupası’nda 1815 Viyana Kongresi.
     Fizik, Türkçe ve Coğrafya derslerinde yeni 8.sınıf müfredatında olmayan konular, önceki sınıflarda işlendiğinden orta düzeyde sorular sorulacak.
     Sevgili öğrenciler, OKS sisteminin son öğrencileri olarak en az zararla kurtulmanız için aşağıdaki bilgileri bilmeniz size avantaj sağlayacaktır.                         
     Ortaöğretim kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)’de, yine İlköğretim Başarı Puanı (İBP) %7 oranında etki yapacaktır.
     İlköğretim Başarı Puanı (İBP), sınava girsin girmesin merkezi sistemle öğrenci alan 92 özel okul öğrencisinin dışında kalan bütün adaylar diploma notundan yararlanacaktır.
     OKS tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek.
     Sınavda 25’er soruluk 4 testten oluşan toplam 100 soru sorulacak. Bu testler Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinden oluşacaktır.
     Sorular,25 matematik ( 9’u geometri), 25 Türkçeyi kullanma gücü, 25 Fen ve Teknoloji’den (10’u fizik, 9’u biyoloji, 6’sı kimya) gelecektir.
     OKS’ de, iki tür puan hesaplanacak. Birincisi MF (Matematik Fen) puanı ile Fen ve Teknoloji Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerine yerleştirmede kullanılacak.
     Diğeri ise, TM (Türkçe Matematik) puanı. Bu puan da MF puanıyla öğrenci alan okullar dışındaki tüm okullara yerleştirmede, 8.sınıf Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk ve Polis Koleji aday tespit sınavında kullanılacaktır.
     6.ve 7.sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yılsonu notu en az orta ve bu derslerin yılsonu ağırlıklı ortalamasının en az 4.00 olan öğrenciler Fen Liselerini tercih edebilecekler.
     6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yılsonu notu en az 3.00 ve bu derslerin yılsonu ağırlıklı ortalaması 4.00 olan öğrenciler de Sosyal Bilimler Lisesini tercih edebilecekler.
     OKS’ de; derslerin katsayıları ise şöyle olacaktır. Derslere göre ağırlıklı puan; Türkçe de, FM 3, TM 3,5, Sosyal Bilgilerde, FM 1,TM 2,5, Matematikte; FM 4,TM 2,5, Fen ve Teknolojide de FM 4,TM ise 2,5 olarak hesaplanacaktır.          .
     OKS’ ye katılacak öğrenci sayılarında artış gözlenirken, lise kontenjanlarında artışla ilgili hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekmektedir.
     Bakanlık yine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere 4 ya da 5 defa yerleştirme hakkı verecek olursa, eğitimde çok ciddi kaos yaşanacağı gibi özel okullarda bu uygulamadan çok zararlı çıkacaktır.
     Sevgili Öğrenciler, aşağıdaki sözleri dikkatlice okumanızı ve sadece sınavı değil hayatı da kazanabilmek için kendinize bir yol haritası belirlemenizi öneririm.
Kazananlar, mücadelelere iyimser bir biçimde "hoş geldin " derler.
Kazananlar, geneli görürler, küçük ayrıntılar arasında kaybolmazlar.
Kazananlar, "uç noktada" düşünürler.
Kazananlar, eldeki işe odaklanırlar.
Kazananlar, yenilgileri kişilikle karıştırmazlar.
Kazananlar, üretken olmayan fikirlerle zaman kaybetmezler.
Kazananlar, düşüncelerini belli kalıplar içinde sınırlamazlar.
Kazananların, batıl inançları yoktur.
     8 Haziranda OKS’ ye girecek yaklaşık 915 bin öğrenciye şimdiden başarılar diliyorum.

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu