Tüm Haberler
Tüm Duyurular

2008 ANTALYA SEMPOZYUMUNDAN İZLENİMLER - 1
<< Geri Dön   Türkiye Özel Okullar Birliğinin düzenlediği VII. eğitim sempozyumu 8- 9 Şubatta Antalya’ da gerçekleştirildi. “Ortaöğretim Sisteminde Yeni Arayışlar” konulu sempozyuma katılım büyük olduğu gibi ilgi de büyük oldu.
     TBMM Başkanı Köksal Toptan, Antalya Valisi Ünal Erkan, Talim ve Terbiye Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Baykal, Talim ve Terbiye  Kurulu Eski Başkanlarından Zekayi Baloğlu ile Prof. Dr. Ziya Selçuk, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ütün Ergüder, Türkiye Avrupa Takımı Üyesi Sevinç Atabay, Talim Ve Terbiye Kurulu Üyesi Ahmet Sönmez, İzmir Özel Eğe Lisesi Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Ültanır, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağlam, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alemdar Yalçın, ÖDTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yıldırım, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cemalettin Şahin, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Yard.Doç.Dr.Müfit Yıldırımalp,TRT Eğitim Program Yapımcısı Cihat Şener,   Eğitim program yapımcıları Sait Gürsoy, ile Sadık Gültekin konuşmacı olarak katıldılar.
     Ayrıca, Türkiye Özel Okullar Birliği Genel Başkanı Dr.Rüstem Eyüboğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu sempozyumda, Türk Eğitim Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu, eski Genel Müdür ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlerinden Turgut Akan, Öğretmen Yetiştirme Dairesi Genel Müdürü Ömer Balıbey, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şişman, Milletvekilleri, çok sayıda bürokrat, öğretmen, özel üniversite ve kolejlerin kurucuları, basın mensupları ve çok sayıda idareci de sempozyuma konuk olarak katıldılar.
     Türkiye Özel Okullar Birliği Genel Başkanı Dr. Rüstem Eyüboğlu açış konuşmasında, özel okulların eğitimdeki oranının %2 olduğunu ve bu  oranın %5, hatta %10’lara çıkarılması için mevzuatlarda düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
  • Eyüboğlu konuşmasına şöyle devam etti; resmi okullarda eğitim parasız olduğundan özel okullara ücret ödeyerek, devletin vereceği hizmeti bedeli karşılığında satın alan velilere, doğrudan destek verilmelidir.
  • Özel okulların teşvik edilmesi ve desteklenmesinin bütün okullarımızdaki kaliteyi artıracağı anlayışıyla teşvik unsurları eğitim alanına yönlendirilmelidir.
  • Günümüzdeki devletçilik anlayışının değişmesi sonucu, değişik alanlarda(sağlık, güvenlik, ulaşım, temizlik gibi)özel sektörden hizmet satın alınmaktadır. Eğitim alanında da hizmet satın alınmasını sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.
  • Özel okul velilerinin ödedikleri ücretlerin vergiden düşürülerek veya velilere makul bir ödeme yapılarak veliler desteklenmelidir.
  • Özel okullara tanınacak vergi muafiyeti süresi en az yirmi yıl olmalı ve tüm okullara uygulanmalıdır. KDV %1’e inmelidir.
  • Özel okullarımızda öğretmen, usta öğretici ve personel olarak altmış bin civarında personel istihdam edilmektedir. Bu nedenle istihdam üzerindeki vergiler hafifletilmelidir. Çünkü sektördeki en büyük gider personel ücretleridir. Bu ücret miktarının, giderimizin yüzde altmış beşini aştığı göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Eğitimin devlet bütçesine getirdiği maliyeti azaltmak için sektöre hazine arazilerinin tahsis edilerek, sektör bu alana yatırım yapmaya teşvik edilmeli ve arsa tahsisiyle ilgili işlemler kolaylaştırılmalıdır, dedi.      
     MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan ise, okul ve ÖSS’deki dengeli başarı grafiklerine rağmen, bir yüksek öğretim programına yerleştirilme programı incelendiğinde; oranlar arası açı, maalesef negatif yönde açılmakta ve düşüşle sonuçlanmaktadır.
     Bu düşüşün en önemli nedeni, yüksek öğretim kurumlarının ve kontenjanlarının yetersiz olmasıdır. Örneğin 2007 yılında ÖSS’ye başvuran öğrenci sayısı 1.615.360 iken, örgün yüksek öğretim programlarının kontenjanı 413.147’dır.Kontenjanın, başvuruyu karşılama oranı %25,5’dir.
     Keza, Dünya standartlarına göre her 500 bin nüfusa bir üniversite düşmektedir. Birçok ülkede üniversite sayısı standartın üzerindedir. İngiltere’de 221, Fransa’da 253, Almanya’da 273 üniversite mevcut iken, ülkemizde 2007 yılında yeni açılanlarla birlikte üniversite sayısı henüz 118’e ulaşmıştır
     Gürkan, bazı okullarımızın fiziki yetersizliği, müfredatın güncelleşmesi, öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi, eğitim materyallerinin müfredatla uyumu, kademeler arası geçiş, ilgi alanlarına göre yüksek öğretime geçiş, mezunların istihdamı gibi hususlar ise eğitimde kalite sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır, dedi.
     Bu sorunların en önemli sebeplerini; ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kırsal kesimden şehirlere olan göç ve bütçe imkânlarının sınırlı olması şeklinde açıkladı.
     Sempozyumla ilgili izlenimlerim devam edecektir.

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu