Tüm Haberler
Tüm Duyurular

AKTİF ÖĞRENME
<< Geri Dön   Değerli öğretmenlerimizin öğrencilerini özgüveni gelişmiş, hayat boyu öğrenen, sorgulayan, araştıran bireyler olarak yetiştirmeleri ve hayata hazırlamaları için önce kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri gerektiğini bu sütunda sık sık ifade etmeye çalışmıştım.
   Meslektaşlarımın bütün bunları yapabilmeleri için araştırmaları, dünyadaki eğitim ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri, hizmet içi eğitim seminerlerine, konferans ve panellere katılmaları günümüz şartlarında kaçınılmaz olmuştur.  Çünkü öğretmen, öğreten kişi olduğuna göre öncelikle kendisinin öğrenmesi gerekir ki öğretebilsin.   
   Bu düşünceler doğrultusunda Seçkin Koleji bu tür eğitim çalışmalarına önem vermektedir. Şimdiye kadar çok değerleri hocaları konuk eden Özel Seçkin Koleji bu defa da, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz’ü ağırladı.
   Sayın Açıkgöz, Özel Seçkin Koleji’nde ki iki günlük “Aktif Öğrenme” konulu konferansında öğretmen ve idarecileri adeta büyüledi.
   Aktif öğrenme alanında Türkiye’de duayen olan Prof Dr. Kamile Ün Açıkgöz, Çağımızın en popüler öğretim modeli olan aktif öğrenmenin doğru anlaşılıp doğru uygulamasına, ezberciliğin önlenmesine ve eğitimde niteliğin arttırılmasına katkıda bulunmak için aramızda bulunduğunu söyledi.     
   Sayın Ün, Aktif Öğrenmeyi de “ Öğrenenin, öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve özdüzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin, öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir. ” şeklinde tanımladı.
   Aktif öğrenmenin, eğitim sistemimiz ve çocuklarımızın geleceği için bir umut olduğunu söyleyen Açıkgöz, öğrencilerin çok yönlü gelişmesini sağlamak için çok sayıda teknik olduğunu ifade ederek, öğretmenlere bu tekniklerin bazılarını uygulamayı da ihmal etmedi.
   Şimdi aktif öğrenmeyi öğrenmenin ve gereği gibi uygulamanın tam zamanıdır, diyen Açıkgöz sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece çocuklarımızın ne kadar hızlı geliştiğini, yaşam boyu öğrenen bireyler haline nasıl dönüştüğünü gözlemekle kalmayıp, aynı zamanda öğrenme-öğretme süreçlerinin içindeki güzellikleri keşfedip öğretme işinin doyumsuz tadına varılabilecektir.” dedi.     
   Ün, yetiştirilen insan tipi yaşam boyu öğrenen insan olmalıdır. Beynimizin %90’nını kullanamadığımızı, aktif öğrenmenin sınav başarısını arttırdığını, aktif öğrenmenin okul öncesinde başlanması gerektiğini, amacına ulaşılmayan veya iyi kullanılmayan teknolojinin teknoloji olmadığını söyleyen Ün, kendine güvenmeyen çocukların öz güveni yetersiz olur, dikkatini toplamayan çocukların güdülenmesi zor olur, diyerek eğitime yeni bir ivme kazandırmıştır.
   Sayın Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz’e, öğretmen ve idarecilerimize katkılarından dolayı yönetim kurulum adına teşekkür ederim.


İbrahim KAÇIRAN
Kurucu