Tüm Haberler
Tüm Duyurular

BAŞARIYA GİDEN YOL…
<< Geri Dön     Misyonunu gerçekleştirmeye çalışan vizyon sahibi bir okulu rakiplerinden üstün ve farklı kılan insan kaynakları ve buna verdiği değerdir. Başarmak için önce insan kaynaklarını özenle seçmek gerekir. Sonra doğru planlamak, inanmak ve çok çalışmak… Tabii ki burada sabırla hedefe yürümek de çok önemlidir. Çünkü sabır da başarı da mihenk taşıdır. “Mermeri delen suyun kuvveti değil sabrıdır.” Şüphesiz başarı birçok argümanın toplam sonucudur. Ama bu argümanların en başında insan kaynakları gelir. Vehbi Koç “En büyük sermayem insan kaynaklarımdır.” diyerek insan kaynaklarının önemine vurgu yapmıştır.

     Özel Seçkin Koleji yönetimi olarak bu konu kuruluşumuzdan bu yana önceliğimiz olmuştur. Çünkü çocuklar, milletin ortak umudu ve en değerli hazinesi, geleceğin yapı taşıdır. Onların başarılı olmaları, Atatürk ilke ve inkılâplarına, laik cumhuriyete, devletin üniter yapısına bağlı gençler olarak yetişmeleri ancak nitelikli bir eğitim kadrosu ile mümkündür.  Gençler birey olmanın bilincinde olurlarsa birbirlerine karşı daha saygılı, sorumluluklarının farkında, üreten, kazanan,  erdemli gençler olarak yetişirlerse işte o vakit sağlıklı bir toplum inşa edebiliriz. Bütün bunlar ancak idealist, kendini mesleğine adamış, profesyonel öğretmenlerle mümkün olabilir. Zira eğitim, toplumların bütün göstergeleriyle ilişkilidir. Bir ülkenin ekonomik kalkınmasının, o ülkenin insanlarının, kişisel ve toplumsal gelişmesine sıkı sıkıya bağlı olduğu bilinen bir realitedir. Burada en bariz örnek Çin ve Japonya’dır. Eğitime yaptıkları yatırımın karşılığını ekonomik olarak alınca, bu sonuç eğitim mucizesi olarak kabul edilmektedir.   

     Eğitim, bir bütündür ve her alanda gerçekleştiğinde toplumlar dünya ülkeleri arasında istenilen yere gelecektir. Bu realiteyi bilen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal “ Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmen – eğiticiden mahrum millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanmamıştır.” vurgusuyla eğitime ve öğretmene verdiği önemi ortaya koymaktadır. Çünkü Gazi, eğitimin toplumsal getirilerini biliyordu. Bu nedenle işe eğitimden başlamıştır. Bizler de Ata’nın yolunda bir eğitim kurumu olarak 1995 yılında Özel Seçkin Koleji’ni kurarken insan kaynakları konusunu merkeze alarak vizyon ve misyonumuzu belirlemiştik. Bu hassasiyetimiz sonuç vermiş olup bugün Gaziantep’in en güzide eğitim kadrosuna sahip okul konumundayız. Onlarla gurur duyuyoruz ve elbette çocuklarımızın doğal hakkı olan kaliteli eğitimi onlardan mütemadiyen istemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli öğretmenlerimize diyoruz ki:
—Çocuklara her türlü bilgi ile birlikte yaşam becerisini de kazandırınız.
—Sınıfta çocuklara hâkim olunuz ve onları otoriter yöntemlerle değil, bilgi ve becerinizle tesir altına alınız.

—Heyecanınız hiç bitmesin ve sürekli öğrenin.

—Değişime ve yeniliklere açık olunuz.

—Risk alınız, kaliteyi okulun tamamına yayınız, enerjinizi doğru kullanınız.

—Rakiplerinizi yakından takip ediniz, rutinden kaçınınız, eğitimdeki gelişmeleri takip ediniz.

—Örf, adet, gelenek ve inançlara saygılı olunuz.

—Disiplinli, idealist, araştırmacı ve dinamik olunuz.

—Ekip çalışmasına önem veriniz,  öğrencilerinizi çok seviniz.
 Çünkü eğitimin temeli sevgi, saygı ve bilgidir. Elbette bunların çok kolay olmadığını biliyorum ama öğretmenlik fedakârlıktır, sevgidir, şefkattir, sofistliktir, kısaca bir paradigmadır.

Henry Van Dyk, Meçhul Öğretmen isimli yazısında şöyle der: “İşte o mesleklerin en az kazanç getireni fakat insanı en çok mükâfatlandıranıdır. Eğer onu sevmiyorsan asla girmeye cüret etme… Büyük ekseriyetle ne servet ne de şöhret vaat eder fakat sırf kendi hatırı için onu sevenlere, insanlığın asalet unvanını bahşeder. Meçhul öğretmenin karşısında sayıyla eğiliyorum.”

 

Değerli yöneticiler,

Başarının anahtarı eğitim kadrosu ise o anahtarla kapıyı açacak olan da sizlersiniz. Duruşunuz ve doğru yaklaşımınız başarının kalibrasyonunu belirleyecektir. Lütfen şunları yapınız:
—Seçiminizi doğru yapınız, işini güzel yapan öğretmenlerle çalışınız ve iyi olanları tutunuz.

—Seçim yaparken duygusal davranmayınız, adil olunuz.

—Güler yüzlü ve saygılı davranırsanız daha dikkatli dinlenirsiniz.

—Kurumda hiçbir eleştiriyi kişisel yapmayınız, eleştirileri de kişisel algılamayınız.

—İletişim çok önemli, yatay ve dikey iletişim kanallarını mütemadiyen açık tutunuz.

—Çalışanları motive ediniz, onların sorunlarıyla yakından ilgileniniz.

—Kurum kimliği altında hedef birliğini mutlaka oluşturunuz.

—İdareci ve öğretmenlerin bireysel farklılıklarını görünüz.

—En iyi, en başarılı olmak için çalışınız.

—Hatanızı kabul ederseniz sizi de kabul eden çok olur.

—Aldığınız kararları hayata geçirme konusunda duyarlı olunuz.

—Öğretmenlerinizin ve öğrencilerinizin aldığı mesafeyi sürekli ölçünüz.

—Öğrencilerin lehine olmayan hiçbir karar almayınız.

—Hedeflere ulaşma sürecinde karşılaşabilecek zorlukları bilirseniz hedefinize daha çabuk ulaşırsınız.

     Bizler, Türkiye ve dünya standartlarının gerisinde kalmamak adına bilimsel düşünceyi benimsemiş, Seçkin Koleji vizyon ve misyonuna sahip çıkan, gelişime ve değişime açık, araştıran, sorgulayan bir eğitim kadrosunun verdiği güvenle yolumuza devam etmekteyiz. Eğitim öğretim sürecinde diğer tüm öğretmen ve idarecilerimizin de en kısa zamanda varsa eksiklerini giderme çabası içerisinde olmaları, öğrencilerimizin beklentilerini karşılamalarını ümit ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. 03.01.2017

 

                                                                                     İbrahim KAÇIRAN

                                                                                     Özel Seçkin Koleji

                                                                                           Kurucu