Tüm Haberler
Tüm Duyurular

OKUL VE EĞİTİM
<< Geri DönOkul; genç dimağlara, insanlığa saygıyı, ulus ve ülkeye sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık, tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için izlenecek olan en uygun ve sağlam yolu belletir.
 M. Kemal Atatürk


     İnsanı toplumsal bir varlık yapan ve diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri onun öğrenme yeteneğine sahip olmasıdır. Doğduğu zaman moro davranışları haricinde farklı bir tutum göstermeyen insan; yaşaması için gerekli olan tüm bilgileri, tutumları öğrenme ile edinir.

 

     İnsan yaşadığı müddetçe bir şeyler öğrenir. “Bir konuyu öğrenen insan, artık öncekinden farklı biri olmuştur.” “Cümleye başlarken başka biriydim; cümleyi bitirdim başka biri oldum.” ifadeleri de öğrenmenin hayatımızdaki önemini çok iyi şekilde ortaya koymaktadır.

 

     Her şeyin hızla değiştiği zamanımızda çağa ayak uydurmanın en iyi çözüm yolu öğrenmedir. Bir insanın hayatında, öğrenme süreçlerine başladığı ilk kurum ise ailedir. Bir çocuğun ilk öğretmenleri anne ve babadır. Önemli sayılabilecek bilgi, beceri ve tutumlar ailede öğrenilir. Belirli bir süreçten sonra çocuğun hayatında önemli sayılabilecek öğrenmelerin gerçekleşmesinde “okul” kurumu devreye girer.

 

Okul, Türk Dil Kurumu sözlüğünde aşağıdaki şekillerde tanımlanır:

  • · Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep.
  • · Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu.
  • · Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu.
  • · Bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad.

     Tanımlardan anlaşılabileceği gibi okul, eğitim-öğretim ile aile eğitiminin bir tamamlayıcısı ve entegrasyonudur. Okul; bireyin yaşamını şekillendiren, aileden sonra en önemli eğitim kurumudur. Aile içinde ebeveyn tarafından verilen eğitim etkili olsa da okul eğitiminin yeri daha farklıdır. Aynı zamanda bu katılım, hayata atılan ilk adımdır ve topluma dâhil olma eylemidir. Ömrümüzün yaklaşık 12 ile 20 yıl arasını geçirdiğimiz okul yaşamı hayatımızın en özel anlarını içinde barındırır. Arkadaşlar, öğretmenler, okuldaki diğer iş görenler adeta onun hayatının birer parçası haline gelir.

 

     Okul, yaşamımızı daha iyi hale getirmeye yardımcı olur. Okulun özel okul, resmi okul gibi türleri vardır. Yine bilindiği gibi toplum içerisinde bazı meslek gruplarını alaylı ve mektepli diye ikiye ayırırlar. Bir nevi ruhsatsız, özel ders ve danışmanlık adı altında kurulan bürolarda yapılan informal eğitimin her zaman çok denetimli olduğu söylenemez. “Mektepli” eğitimi ise bakanlık denetimi altında, belli bir müfredat dâhilinde, güvenilir ortamlarda sağlanır. Bu okullar; beklentileri karşılayabilen, sorun çözme yeteneği geliştiren, amaç birliği sağlayan, öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci devamlılığını sağlayabilen öğrenme ortamlarıdır.

 

     Okul; sosyalleşme, paylaşma, özgüven, iş birliği, yaratıcılık, kendini ifade edebilme, başkalarının hakkına saygılı olma, kendi haklarını koruyabilme, ana dilini doğru kullanma, sorumluluk alabilme, kısacası yavrularımıza ayakları üzerinde durabilme davranışlarını da kazandırır. Çocukların okulda ilk öğrendikleri; sevgi, saygı, arkadaşlarına ve öğretmenlerine nasıl davranmaları gerektiğidir.

 

     Öğrencinin okulda öğretmenin anlattıklarını arkadaşlarıyla aynı atmosferde dinlemesi, bilgi ve sevgiyi paylaşması, okulun eğitim ikliminde yoğrulması, o kurumun kültürünü koklaması eğitim ötesi bir süreçtir.

     

     Okulda yeni şeyler hakkında öğrenme ve becerilere sahip olmak bir çocuğun kartopu gibi katlanarak gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu, çocukta güven duygusunun oluşmasına katkı sağlar. Bizler sosyal varlıklarız ve yaşamak için çevremizde diğer insanlara ihtiyaç duyarız. Okul bu anlamda bireylerin sosyalleşmesinde en önemli kurumlar arasında gösterilebilir.

 

     Okul çevresi; öğrenenlere, içinde yaşadığımız çağda en önemli beceriler arasında gösterilen diğerleri ile çalışma becerisinin gelişimine de katkı sağlar. Projeler, okul sonrası faaliyetler hatta teneffüslerde oynanan oyunlar bile diğerleri ile işbirliği içerisinde olmayı destekleyen süreçlerdir. Bu faaliyetler zor kişilikleri yönetmeyi, bir lider olarak yolumuzu bulmayı öğrenmemize yardımcı olur.

     

     Okul; sevginin yeşerdiği, ömür boyu sürdüğü, yaşananların anı olduğu, hayallerin gerçekleştiği değerler manzumesidir. Okul; ilim, irfan, bilgi, kültür yuvasıdır, hayatımızın kara kutusudur. Okulun atmosferi öğrencidir, öğrencinin harcı ise bilgidir. Okul her şeyi öğreten ve uygulatan deneyimlerin anılar yumağıdır. Bu yumak bütün hayatımızı ağ gibi sarar ve sarmalar. Hayat boyu o anılar ve paylaşılanlar hiç ama hiç unutulmaz.

 

     Bireyin okulda aldığı eğitim, hayatının her evresini kapsar. Çünkü bireyin aklını güzel kullanması, yaşadığı topluma katkı sağlaması, bilgi üretmesi, çevresiyle uyumlu olması, hak ve hukukunu araması, almış olduğu eğitimle doğru orantılıdır. Günümüzde zenginlik ve gelişmişlik bilginin ürünüdür. Bir toplumda eğitim ve refah düzeyinin artması, çağdaş dünya ile bütünleşmesi demektir. Muasır medeniyet seviyesini yakalaması demektir.

 

     Okulun önemi ile ilgili olarak Emerson tarafından dile getirilen:Bir okuI açılırsa bir hapishane kapanır.” ifadesi ile Wels tarafından söylenen:OkuIIarı düzeItiImemiş bir dünya, düzeItiImemiş bir dünyadır.” ifadesi okulun birey olduğu kadar toplum içindeki önemini de çok iyi açıklamaktadır.

 

     Sonuç itibariyle; eğitimde, öğretimde en önemli kısım okulda verilir. Okulsuz bir eğitim veya öğretimin başarılı olması tasavvur dahi edilemez. Okul; ana kucağı kadar sıcak, gül bahçesi kadar canlıdır. Okul kalbimizin heyecanla çarptığı, bütün güzel çiçeklerin toplandığı bir mekândır. Hayata ilk bakış, yuvadan uçuş, yeni arkadaşlıklara sesleniştir.

 

     Özetle her çocuk özel ve güzeldir, onlar için her şeyi yapmaya değer. Çünkü onlar; kalbimizin sesi, geleceğimizin sermayesidir. 02.12.2015

 

 İBRAHİM KAÇIRAN
Gaziantep Özel Seçkin Koleji Kurucusu
ve
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği İl temsilcisi