Tüm Haberler
Tüm Duyurular

SEÇKİNDE 20.YIL
<< Geri Dön 

2014 - 2015 eğitim öğretim yılında Özel Seçkin Koleji’nin 20. yılı olması münasebetiyle aktivite, sosyal ve kültürel etkinliklerimize geçmiş yıllardan biraz daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Amacımız bir eğitim kurumu olarak değerli velilerimize, sevgili öğrencilerimize ve güzel Gaziantep’imize karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmektir.

 

Öncü olmak, ilkleri başarmak ve sürdürmek için 20 yıl önce, Özel Seçkin Koleji olarak yola çıktığımızda; velilerimize bazı taahhütlerde bulunmuştuk. O tarihlerdeki basılı yayınlarımıza bakıldığında da söz konusu taahhütler muhakkak görülecektir. İşte onlardan bazıları;


İlke olarak; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan, geleceğine güvenle bakan gençler yetiştirmek,


Misyon olarak; öğrencilerin donanımlı yetişmelerini, yeni bilgilere erişebilmelerini, eleştirel düşünebilmelerini, özgürce karar verebilmelerini, problem çözebilmelerini ve bilişimsel düşünmelerini sağlayabilmek,


Vizyon olarak; bireysel farklılıkları dikkate almak, eğitimde görselliği ön plana çıkarmak, çocuk haklarını egemen kılmak, demokratik eğitime önem vermek, yabancı dil öğretiminde etkili olmak, sürekli öğrenen kurum olmak, eğitimde yaratıcı drama etkinlikleri ile tüm derslerin yaşanarak öğrenilmesini sağlamak. Ve nihayet her alanda donanımı yüksek, onurlu ve başarılı bireyler yetiştirmektir.

 

Bugün gelinen noktada bunların ne kadarını başarabildiğimizi ve hayata geçirebildiğimizi, ne kadarını başaramadığımızı siz sevgili öğrencilerimizin ve değerli velilerimizin takdirine sunuyoruz. Şüphesiz imgelerimizden daha fazlasını yapmak isterdik ancak eğitimin heterojen bir paradigma olduğu göz ardı edilmemelidir. Bilhassa eğitim alanında görülen  teknolojik gelişimlerin hızla ilerlemesi, eğitim yöntemlerini de etkilemekte, özelikle özel okulları yöntem ve metot arayışlarına mütemadiyen sevk etmektedir. Her şeye rağmen 20 yıllık süreçte geldiğimiz noktada eksiklerimizi bilmemiz bize büyük avantaj sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte  profesyonel  yaklaşımımızı devam ettirerek başarıya doğru daha hızlı ilerleyeceğimizi ve eksiklerimizi tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Çünkü Seçkin Koleji’nde iyinin değil, en iyinin peşinde koşan özgün ve heyecanlı bir  eğitim kadrosu mevcuttur.

 

Gelişmiş ülkelerde öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmak en önemli eğitim amaçlarının başında gelmektedir ve buna ulaşmak için yeni yöntem ve teknikler geliştirilmektedir. Bu gelişmeleri takip edebilecek, öğrencilerin yetenek ve yaratıcılıklarını keşfedebilecek ve geliştirecek, öğrenme dürtülerini ortaya çıkaracak eğitim kadromuzun mevcudiyeti bizi ayrıca gururlandırmaktadır.

 

Eğitimde yeni yaklaşımlar sistemlerini incelediğimizde çok farklı öğrenme modelleriyle karşılaşmaktayız. Burada geleneksel eğitimin değişime uğradığını, eğitimde yeni yöntemler konusunda çoğu zaman eğitim bilimcilerinin bir ortak payda da buluşamadıklarına tanık oluyoruz. Zira iddialı bir eğitim modelinin batıda bir okulda uygulandığında sonuç alınmasına rağmen, Anadolu’daki bir başka okula uygulandığında aynı sonucun alınamadığı çok sık rastlanan örneklerdendir.

 

Bu nedenle, birçok uzmanın mutabakatla önerdiği bir öğrenme modelinin kullanılması yerine, birçok öğrenme modellerin içinden öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesine ve bölgesel şartların özeliklerine göre seçilerek verilmesinin yararlı olduğu önerilmektedir. Hâlbuki Özel Seçkin Koleji’nin 20 yıldır uygulamaya çalıştığı yöntem ve modeli, Türkiye ve dünyadaki eğitim bilimcilerinin daha yeni dillendiriyor olması, Özel Seçkin Koleji’nin ne kadar doğru bir yol izlediğinin bilimsel ispatı olarak görülebilir.

 

Sonuç itibariyle Özel Seçkin Koleji geride bıraktığı 20 yıl içerisinde birçok alanda büyük başarıların altına imza atmayı başarmış, sporda, sosyal ve kültürel faaliyetlerde, sanatta, akademik başarıda iddiasını hep sürdürmüş ve çok zaman yüzlerce okul arasında birinciliği kimseye kaptırmazken bazen de ilk sıralarda yerini korumayı başarmıştır.

 

Özel Seçkin Koleji’nin SEÇKİN kadrosunun; eğitimde her öğrencinin kapasitesinin tamamına yakınını kullanması gerektiğinin, imkân verildiğinde en etkin öğrencilerden beklenen öğrenme düzeyine her öğrencinin ulaşabileceğinin, öğrenme sürecinde bütün öğrencilerin öğrenme ortamı merkezine alınması gerektiğinin, hiçbir bireyin ötekileştirilmemesi gerektiğinin ve her öğrencinin bütünün bir parçası olduğunun, eğitim kurumlarının sürekli öğrenen birer organizasyon olduğunun farkında olması bizi daha da umutlandırmaktadır.

 

Seçkin Koleji’nin kuruluşundan günümüze kadar aramızda olsun veya olmasın idarecilerine, öğretmenlerine, memurlarına, hizmetlilerine, yemekhane çalışanlarına, Hizmet ve Devran öğrenci servisi çalışanlarına, velilerimize, öğrencilerimize yönetim kurulum adına sonsuz teşekkür ediyorum.

 

20. yıl etkinliklerimizin büyük bir coşku içerisinde geçirmek ve daha nice başarılı, mutlu ve umutlu 20. yılları hep birlikte yaşamak dileğiyle…

 

                                                                       İbrahim Kaçıran

                                                                     Özel Seçkin Koleji

                                                                             Kurucu