Tüm Haberler
Tüm Duyurular

EĞİTİM VE SEVGİ (2)
<< Geri Dön



Değerli eğitimciler, eğitimin amacı kendine, yaşadığı dünyaya, sorumluluğunu anlayan ve yerine getirme gereği hisseden, bunun için her fedakârlık ve gayreti göstermeye gücü yeten bağımsız bireyler topluma kazandırmaktır. Bundan dolayıdır ki, eğitim dünyasında arayışlar hızla devam etmektedir. Bir taraftan rekabetin, yarışın gün geçtikçe daha güç, daha çetin bir hale geldiği; diğer taraftan bilgi çağının gereği olarak bir adım önde olan bireyler yetiştirme çabaları, bu arayışları daha da önemli bir hale getirmektedir. Çünkü artık yenidünya düzeni, farklı düşünen, farklı çözümlere ulaşabilen, yaratıcı, entelektüel bireyleri tercih etmektedir.
 Eğitim ve öğretim kurumlarının bilhassa lokomotif olarak özel okulların; eğitim programlarını çağın gereklerine göre dizayn etmek, kadrolarını geliştirmek, sempozyum, panel, eğitim kongreleri ve hizmet içi eğitim programlarını yakından takip etmek, mevcut eğitim teknolojilerini sık sık güncellemek, yeni çıkan teknolojilerden yararlanmak gibi sorumlulukları vardır.
 Özel Seçkin Okulları olarak bizler arz talep sarmalında, misyonumuzun gereği olarak entelektüel yönü gelişmiş, çözüm arayan, yeni ufuklar açan, yeni fikirler üreten, kalıplara sığmayan, büyük düşünen, sıra dışı, meraklı, sorgulayan, hata yapmaktan korkmayan, özgüven sahibi, eleştirel bakış sergileyen bireyler yetiştirmek kararlılığından asla vazgeçmedik ve şunu çok iyi biliyoruz ki bu görevlerin birini dahi ihmal edecek olursak, görevimizi eksik yapmış oluruz. “Hiçbir görev ertelenmeden, kâğıt üzerinde bırakılmadan gereği misyonumuz da belirtildiği gibi mutlaka yapılmalıdır.” Anlayışı, çalışma disiplinimizin en önemli yapıtaşlarından biridir.
Ayrıca eğitim; toplumun geleceğini şekillendirecek ölçü ve nitelikte değerler üretmek, eski değerleri korumak, yeni ve eski değerleri entegre etmek gibi sorumlulukların yanı sıra temel görev; davranış değiştirme, davranış oluşturma, etkinliklerin bütünü olmalıdır. Bu davranış değişiklikleri paradigmal olarak yapıldığı takdirde sonuçları akademik başarıya da olumlu yansıyacaktır.
Eğitim bir bütünlük manzumesidir. Eğer gömlek, doğru yerden düğmelenirse bütün düğmeler doğru sıralanır. Birey yetiştirme, davranış değiştirme, akademik başarı bir perspektifin ayrı yüzleri olsa da aynı perspektif üzerindedir. Yani bir bütünü meydana getirirler. Bu bütün artık teorik ve lokal olarak değil pratik olarak uygulamaya konulmalıdır.
  Uygulama için, aktif bir idare ile iddialı bir öğretmen kadrosunun uygulamaya koyacağı etkin bir sınıf yönetimi yeterlidir. Etkili sınıf yönetiminde; öğrenci aktif hale getirilmeli, öğretmen merkezli öğretimden vazgeçilmeli, bütün öğrencilere söz hakkı verilmeli, bireysel farklılıklar dikkate alınmalı, ezbere dayalı bilgiden kaçınılmalı, öğretmek yerine bilgiye ulaşma yolları öğretilmelidir. Emerson’un “Eğitim öğrenciye saygıyla başlar.” prensibi ve “sevgi” bu çalışmaların merkezine yerleştirilirse başarı kaçınılmaz olur.
Bakınız Dr.Paracelsus ne diyor: “Hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyi sevmez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir şeyden anlamaz. Hiçbir şeyden anlamayan insan değersizdir. Oysa anlayan hem sever hem her şeye karşı duyarlı olur hem de görür… Bir şeyde ne kadar çok bilgi varsa o kadar büyük sevgi vardır…”
Bir öğrenciyi herhangi bir dersten veya okuldan soğutan durum o konu ile ilgili bilgi eksikliğidir. Bilgi eksikliği olan öğrencinin iyi anlamayacağını, anlamayınca mutsuz olacağını, mutsuzluğunun ise hem ailesine, hem de arkadaşlarına hatta siz öğretmenlere yansıyacağı bilinmelidir. Kerschen Steiner ise  “Bir insanı eğitimci yapan, ne pedagojik bilgisi ne de gerçek bilimidir. Sadece ve sadece insanlara olan sevgileridir.”  diyerek Dr. Paracelsus’u doğrulamaktadır.
Kıymetli öğretmenler, sonuç itibariyle “Öğretme’nin” en etkili yolu olan “örnek olma” da iyi rol model olabilmek için sizlerin “farklılığa saygı “ konusunda kendi tutumlarınızı sorgulamanız ve ihtimal önyargılarınız ile yüzleşmeniz gerektiğini düşünüyorum.
Sevgili öğrenciler, iyi bir eğitim almak, hayallerinizi gerçekleştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için en gerekli unsurlardan biridir. Tabi bunun için size de düşen görevler vardır: Anlamadığınız konuları öğretmenlerinize sormalısınız, eğer bir derse mazeretli olarak giremediyseniz öğretmenlerinizden destek alarak eksiğinizi gidermelisiniz. Bir sonraki konunun öğrenilmesi, bir önceki konunun bilinmesine bağlıdır, bu sebeple konu tekrarlarına önem vermelisiniz. Ayrıca öğrencilerin akademik başarısı ile psikolojik gereksinimlerinin karşılanması arasında da önemli bir bağ vardır. Bu yönüyle öğretmen ve öğrenci arasındaki sağlıklı iletişim, etkin dinleme başarı oranında yadsınamayacak bir yere sahiptir. Unutmamalısınız ki, öğretmenler hayatınızdaki en iyi rehberlerinizdir.
Kıymetli veliler, çocukların gelişmesinde ve sosyalleşmesinde etkisi olan kurumlar önce aile, sonra okuldur. Ayrıca çocuklarımızın okul hayatındaki başarısında okul veli işbirliği büyük bir yere sahiptir. Bu açıdan anne-babaların, çocuklarının eğitim yaşantılarını nasıl destekleyecekleri çocukların gelişim sürecinde önem taşımaktadır. Öğrencinin, öğretmenin ve velinin işbirliği ile devam eden eğitim ve gelişimde başarı kaçınılmaz hale gelecektir.  Bu açıdan çocuklarımızın okulda kazandıkları becerilerini ev ortamında pekiştirmelerini sağlamalı, evde okul hakkında onlarla konuşmalı ve okuldaki aktivitelerini destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca kariyer yapma istekleri desteklenmeli, ilgi duydukları spor, müzik, resim ve diğer hobilerine uygun alanlara teşvik edilmelidir. En önemlisi de birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ailenin kitap okumadığı bir evde çocuğun da böyle bir alışkanlığı edinmesi beklenemez. Sağlıklı anne baba ilişkileri olan çocuklarımız ileride özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, özgürce düşünüp karar verebilen, okuma kültürüne sahip, ne istediğini bilen bireyler olarak yetişirler.
Eğitim öğretim sürecinde yegâne amacı iyi bir nesil yetiştirmek olan ve bu yolda gayretlerini eksik etmeyen öğretmenlerimize, velilerimize ve ayrıca bu derginin çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Hayatın her aşamasında başarılı olmanız dileğiyle…

 

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu