Tüm Haberler
Tüm Duyurular

MERHABA
<< Geri DönBir insanı eğitimci yapan, ne pedagojik bilgisi ne de gerçek bilimdir.Sadece ve sadece insanlara sonsuz sevgileridir. 
Kerschen
                          
   Özel Seçkin Koleji olarak okulumuzun kuruluş aşamasındaki ilk sloganı “Eğitim sevgiyle başlar…” olmuştur,  bu sloganı ilke edinerek girdiğimiz yol “Hiçbir başarı tesadüf değildir…” sloganıyla bütünleşmiştir. Gelinen noktada sloganların ne kadar isabetli seçildiği her şeyi gözler önüne sermiştir. Özel Seçkin Koleji kuruluşunun 18.yılını geride bırakırken tüm kadrosuyla ilk günün heyecanını hala yaşıyor. Bu heyecan ise bizi geleceğe dair daha çok umutlandırmaktadır.
   Geride bıraktığımız süreçte, eğitim sistemindeki her türlü olumsuzluğa ve bölgesel zorluklara rağmen, kolejimiz ödün vermeden, Büyük Önder Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda şevk ve azimle yoluna devam etmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edeceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Kurulduğumuz günden itibaren her yıl bir önceki yıldan daha fazla çalışmamız gerektiği bilinciyle hareket ettik. Bütün çabamız çocuklarımıza daha iyi, daha güzel, daha müreffeh bir gelecek hazırlamaktır.
   Seçkin Kolejinin bugüne kadar akademik, kültürel ve sportif alanlarda çok büyük başarılara imza attığı bilinen bir realitedir.  Ancak bu başarıların yetmeyeceğini düşünerek her günümüzün bir önceki günden daha iyi olması gerektiğinin çabası içerisinde bulunmaktayız. Mamafih, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmemiz için; öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerini, binamızın fiziki eksiklerini, eğitim materyallerimizin yeni teknolojik sisteme göre dizayn edilmesini her yıl gözden geçirerek kendimizi yenilemeyi kutsal bir görev addettik. Bundan sonra da öğretmenlerimizin kendilerini geliştirme isteklerine her türlü destek verilerek birbirleriyle bilgi alışverişi içerisinde olmaları sağlanacaktır.
   Özetle eğitim kadromuzun teknolojik birikimlerini artırmaları ve içselleştirmeleri için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Çünkü biliyoruz ki, eğitim-öğretimdeki kalite öğretmenlerin niteliği ile doğru orantılıdır. Eğitim programımız öğrenci merkezli öğrenme paradigmasına uygun olarak yürütülmeye devam edecek olup öğrencilerimiz bilişim teknolojisinden maksimum noktada yararlandırılacaktır.
   Okul öncesinden başlayarak öğrencilerin yaş guruplarına uygun olarak oyun tabanlı eğitimin etkinliği daha da artırılacaktır. Zira oyunla eğitim, yetenek ve zekâyı önemli ölçüde geliştirdiği gibi çok küçük yaşlardan itibaren oyunun pozitif yönde bir etki bıraktığı bilinmektedir.
Sonuç itibariyle, dünyanın en temiz yüzü olan çocuklarımız geleceğin temelidir. Onları iyi bir geleceğe hazırlamak birinci önceliğimizdir. Onlar en kıymetli varlıklarımızdır. Çünkü geleceğimizi onlar şekillendirecektir. Onlar, özel ve güzeldir.

 

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu