Tüm Haberler
Tüm Duyurular

GAZİANTEP EĞİTİMİNDE PANORAMA
<< Geri Dön  Gaziantep’in eğitim problemi yıllardır sadece akademik boyutuyla tartışılıyor. Neredeyse herkes Antep’in SBS, YGS ve LYS de Türkiye sıralamasında kaçıncı olduğunu sorgulamakta, hatta yetkiler bile “Neden en arka sıralardayız” serzenişiyle mesajlar vermekte ya da yazıp çizmektedirler.
   Bunlar sadece konunun görünen boyutudur. Bu görüntü sadece marka şehir imajına gölge düşürmekle kalmıyor diğer olumlu etkilerinden yararlanmayı da ortadan kaldırıyor. Bu bakımdan eğitimi sadece akademik başarı ile sınırlandırmamak, bir paradigma olarak düşünmek gerekir. Eğitimdeki başarı birçok kazanımı beraberinde getirir. Mesela, eğitimin kalkınmada katalizör görevi yaptığını, ekonomiyi teknoloji ve küresel dünya ile bütünleştirdiğini, iç dinamizmi harekete geçirdiğini, performansı artırdığını ekonominin büyümesine katkı sağladığını ve daha sayısız yararları olduğunu da göz ardı edilmemelidir. Maalesef geçmişte üst düzey yetkililer bunu belki göremediler belki de halının  altına süpürdüler ve sorun büyüyerek bu güne kadar geldi. 
   Gaziantep’e atanan bütün Valiler göreve başlar başlamaz ilk mesajları; “Şehrimizi eğitimde layık olduğu noktaya taşıyacağız” olurdu. Eğitime gönül vermiş bir birey olarak sebebini bilmiyorum ama bu politik mesajlara hiçbir zaman inanmamıştım. Hatta inanmadığıma dair yerel basında yazılmış makalelerim  de var.
   Ancak şehrimize yeni atanan Vali Sayın Erdal Ata’nın eğitim için başlattığı seferberlik bizi inandırmanın ötesinde heyecanlandırdı. Sayın Ata’yı çeşitli vesilelerle üç kez ziyaret etme imkânı buldum ve Valimizin  samimiyetinden çok etkilendim. Her ziyaretimizde sohbetimizin  tamamına yakınını eğitim  hakkında konuşarak geçirdik. Kendilerini sıcak, kararlı ve ciddi gördüm. Kentimize böyle bir Valinin atanması büyük bir şanstır. Kendilerine başarılar diliyorum. Sayın Vali’nin bu konudaki çabaları kuşkusuz sonuç verecektir. Çünkü bu şehrin kadirşinas insanları yapacakları yardımın nereye gideceğini bilirlerse hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar. Sayın Vali de Anteplileri eğitimin önemine ve gerekliliğine inandırdı. Yani lokomotifi harekete geçirdi, vagonları arkasına taktı bu vagonlar lokomotifi takip edecektir. Başka bir deyimle  “Perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuştur". Bu çalışma amacına ulaşacaktır, bundan eminiz.
   Türkiye´de  derslik başına düşen öğrenci ortalaması  32 iken, ilimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 48’dir. Yani ilimiz bu rakamla derslik açığı bakımından Türkiye’nin 80.il sıralamasında yer almaktadır. Başka bir ifadeyle şehrimiz hem  fiziki şartlar bakımından hem de akademik yönden  en arka sıralarda görünmektedir. Bu eğitim seferberliği ile Antep´in  Türkiye genelindeki derslik başına düşen 32 ortalamasını yakalayacağını, okul ve derslik ihtiyacı bakımından Türkiye standartlarına çekileceğini ümit ediyor ve  buna inanıyorum. 
  O vakit akla çok merak edilen bir soru gelecektir. Fiziki olarak diğer illerle aynı şartlara sahip olduğumuzda eğitim-öğretimdeki başarımız da arzu edilen noktaya gelecek mi? Bu sorunun cevabını bilmiyorum; ama en azından  yıllardır “Antep çok göç alıyor ondan muvaffak olamıyoruz” diyenler artık bu gerekçeye sığınamayacaklardır. İşte bu noktada yani fiziki şartların oluşmasından sonra da Sayın Valimizi çok önemli görevler bekleyecektir. Haklı olarak Sayın Vali,  istediğiniz un, şeker, yağ ve tüp hazır "buyurun helva yapınız bakalım" diyecektir. Bu helva yapılır mı bilmem;  ama yapılmasını çok istiyoruz. Bu helvanın yapılması ve çorbada tuzumuzun bulunması için bazı önerilerimiz olacaktır:
 1) 2010–2011 verilerine göre Antep’in öğretmen açığı 3800 civarındaydı. Şimdi açık sayısını bilmemekle birlikte öğretmen açığının devam ettiğini tahmin ediyorum. Eğer devam ediyorsa, öncelikli olarak öğretmen açığının mutlaka ama mutlaka asil öğretmenlerle kapatılması ve vekil öğretmen uygulamasına son verilmesi eğitimin olmazsa olmaz şartı olarak görüyorum.
 2) Okullarda idareci ve öğretmenlerin performansı ölçülmelidir. Örneğin; ayda bir defa çocuklara ciddi sınav uygulayarak bu ölçüm gerçekleştirilebilir. Başarı çıtası yükselmeyen idareci ve öğretmenlerin durumu tekrar gözden geçirilmelidir.
 3) İl, ilçe yöneticileri ile okul müdürlerinin atamalarında liyakat ve o işe uygunluğuna bakılmalıdır. Sınavlarda salt yüksek puan almalarının dışında performansları da dikkate alınmalıdır. 
 4) İlköğretim ve Bakanlık müfettişlerinin görev alanları eğitim-öğretim denetimine kaydırılmalıdır. Yani eğitim-öğretim denetimi ve rehberlik birinci görevleri; inceleme, soruşturma iş ve işlemleri ikinci görev tanımları arasında yer almalıdır. 
 5) Milli Eğitim verileri ilimizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranını %27 olarak göstermektedir. Bu oran doğru olsa bile yeterli değildir. Çünkü Avrupa ülkelerinde bu oran minimum %80 civarındadır. Bu oranın artırılması için çok büyük bir kampanya başlatılmalıdır. Çünkü,okul öncesi eğitimde okullaşma oranının artırılması ilköğretim ve ortaöğretimde başarı oranını artıracağı tartışmaya meydan vermeyecek kadar bilinen bir realitedir.  
 6) Bu seferberlik topyekûn olmalı özel, tüzel, resmi kurum ve kuruluşların tamamını kapsayacak şekilde seferberliğe dâhil edilmelidir. Çünkü şehrimizde 33 özel okulda (Müstakil Anaokulu, ilköğretim ve lise) toplam 10.000 öğrenci öğrenim görürken, bu kurumlarda 1100 civarında öğretmen istihdam edilmektedir. Ayrıca 42 özel dershane,32 muhtelif kurs,5 etüt merkezi,42 rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrencilerle istihdam edilen iş gören sayısı da bu rakamlara dahil değildir. Rakamlara bakılacak olursa sektörün büyüklüğü ile bütçe ve istihdama olan katkısı net olarak görülmektedir. Bu  sektörün  hem eğitime hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bundan dolayı  bu eğitim sektörünü yok saymak yanlış olur. Türkiye de özel okula giden öğrencilerin oranı sadece  %2’dir.Bu oran yetersiz de olsa ilimizde de bu oranın yükseltilmesi için çaba sarf edilmelidir. 
 
  Sonuç olarak bu eğitim seferberliğinde herkesin küçük ya da büyük yapacağı mutlaka bir şeyleri vardır.  Bu seferberliğe başta Sayın Valimiz olmak üzere katkı sağlayan herkese güzel Antep’imiz adına teşekkür ederiz. 

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu