Tüm Haberler
Tüm Duyurular

SEÇKİN DEN
<< Geri DönDeğerli Okurlar,
       2010–2011 eğitim-öğretim yılı her yönden başarılarla dolu bir yıl oldu. Geride bıraktığımız dönemde birçok alanda fark yarattık. Özel Seçkin Eğitim Kurumları olarak hedefimiz hep daha iyiye ulaşmak, öğrenmek, kaliteli insan yetiştirmek, kaliteli eğitim-öğretim ile gençliğe yön vermek, onlarla gelişmek ve büyümektir. Kurulduğumuz günden bu yana ortaya koyduğumuz kurumsal anlayışla profesyonel bir kadroyla çalışmak hep öncelikli tercihimiz olmuştur. Bu hassasiyetimizi bilen insan kaynaklarımız; kendisini geliştirip yetiştirmiş, öğrenci ve velilere karşı yakınlaştırıcı, hoşgörülü, saygılı, düzenli ve olumlu yönde yaklaşabilen öğretmenlerle çalışmayı görev kabul etmiştir.
       Özel Seçkin Koleji’nin tüm çalışanları alanlarında uzman eğitmenler tarafından hizmet içi eğitimlerle desteklenir. Bilindiği gibi eğitimde yeni yöntem ve teknikler baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Burada amaç, öğretmenlerimizi değişimlerden haberdar etmek ve günün şartlarına uygun olarak bilgilendirmektir. Çünkü Türkiye’de eğitimin en büyük sorununun bilgi eksikliği değil yöntem yetersizliği olduğu bilinen bir realitedir.
       Şüphesiz, mesleki bilgilerle donanımlı olan, öğretim yöntemlerini çok iyi bilen ve kullanan öğretmenlerle; bilgi teknolojisine, global rekabete ve değişime ayak uydurabilen, gayretli, idealist bireyler yetiştirilebilir. Bugün gelinen noktaya baktığımızda Seçkin öğretmenlerinin çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirecek noktaya geldiklerini görüyoruz.
       Seçkin Eğitim Kurumlarının olmazsa olmazı olarak kabul edilen bazı eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin iş görenlerimiz tarafından içselleştiğini görmekteyiz. Örneğin, Seçkin’in tüm öğretmenleri, öğrenciyi bilgiyle donatmak yerine Bilgiye Ulaşmanın Yolları’ yani öğrencinin bilgiyi hazır halde edinmesi; ezberlemesi yerine, sorgulayıcı bir temel felsefe doğrultusunda bilgiye bizzat erişmenin yöntemini öğretir.
       Seçkin öğretmenleri, Bireysel Farklılıkları dikkate alır. Bilirler ki, her öğrencinin algılama, düşünme, sorgulama yeteneği farklıdır. Hiçbir çocuğun diğer bir çocuğa benzemediğini bilir ve ona göre davranırlar.
       Seçkin öğretmenleri, öğrencinin Psikomotor Gelişimini ve Hareket Eğitimi’ni dikkate alarak Okul Öncesi Eğitim Programı’nı hazırlarlar. Etkinliklerinde oyunu, eğitimin bir parçası olarak kullanırlar.
       Seçkin öğretmenleri, okuduğunu kavrama ve anlama sürecini iyi yönetirler. Yazılı bir metni anlayarak okumanın, sadece sözcükleri tanıma, uygun anlamları bilme, cümleleri okuma davranışlarıyla sınırlı olmadığını, bunun daha üst düzeyde düşünme becerilerini gerektiren karmaşık bir süreç olduğunu bilirler.  
       Seçkin öğretmenleri, Kitap Okuma Projeleri üretir ve uygulamaya koyarlar. Çünkü başarının okumaktan geçtiğini bilir ve uygularlar.
       Seçkin öğretmenleri, Öğrencilerin Sosyalleşmesi’ni desteklerler. Bireyin sosyalleşmesinde, kalıtımla getirdiği özelikleri yanında; başta aile olmak üzere doğal, ekonomik, kültürel ve benzeri çevresel etkenin rol oynadığını bilir ve ona göre destek olurlar.
       Seçkin öğretmenleri, etkili öğrenme tekniği olarak bilinen kavram haritası tekniğini ve bunun öğrencilerin düşünme, analiz etme, problem çözme ve yaratıcı yeteneklerini geliştirdiğini iyi bilirler.  
       Seçkin öğretmenleri, Okul-Aile İşbirliği’nin önemine inanırlar.  Çevre ve aileyle işbirliği içerisinde olurlar. İşbirliği uygulamaları genellikle okulda veli görüşme saatlerinde ve veli toplantılarında devam ettirilir. Ayrıca ev ziyaretleri de bir program dâhilinde sürdürülür. Bu işbirliğinin eğitimi daha etkin hale getirdiği, çocuğun gelişiminde aileyi desteklediği, evdeki eğitim ortamını zenginleştirdiğini bilirler.
       Değerli ebeveynler ve sevgili öğrenciler, okulumuzun yüklendiği misyona, idareci ve öğretmenlerine, kısaca tüm iş görenlerine inanın ve güveniniz. Özel Seçkin Koleji’nde yaktığımız meşale ile Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte taşıyacağımıza inancımız tamdır.

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu