Tüm Haberler
Tüm Duyurular

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
<< Geri Dön    0–6 yaş çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin üçte ikilik bölümünü, 72 ayda tamamladıkları bilimsel olarak bilinen bir gerçektir. Bu süreci kapsayan erken çocukluk döneminde deneyimli öğretmenlerimizin, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici eğitimi, eksiksiz verdikleri şüphesizdir. Bu yaş gurubunda bulunan çocukların sadece okulda eğitim görmeleri gelişimleri için yeterli değildir. 0–6 yaş arasındaki çocuğun eğitiminde anne-babaya da büyük rol düşmektedir. Dolayısıyla okul- ebeveyn ilişkisi büyük önem kazanmaktadır. Okul-aile eğitimleri arasında paralellik olması bakımından, okul öncesi eğitimi veren kitap, her türlü kaynak, oyuncak ve benzeri materyalin önemi ile bunların kullanımı konusunda velilerin de bilgilendirilmesi, okuldaki eğitime önemli katkı sağlayacaktır. 
   Ayrıca, çocukların okul öncesi değerleri; televizyonlarda yayınlanan toplum ahlakına uymayan ve şiddet içeren dizilerdeki bazı olumsuz sahneler, korku filmleri, toplumda şiddet eğilimlerinde artışa, yalan söylemeye, hırsızlık olaylarındaki artışlara, kaba davranış ve benzeri durumlara neden olabilmektedir.. Bu konuda yaşanan sorunların hafifletilmesinin en etkili yolunun okul öncesi eğitim olduğunun velilere yüz yüze ya da yazışma yoluyla anlatılması bir görev değil zorunluluk haline gelmiştir. Okul öncesi eğitimin okulla sınırlı tutulmayıp daha geniş zamana yayılması çocuğun 0–6 yaş sürecinde tamamladığı %70 gelişim eğitiminin tamamen olumlu yönde gelişmesini sağlayacaktır..
   Yapılan araştırmalar, okul öncesi eğitim alan çocuklarda; okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu eğitimi alan kişilerin yetişkinlik döneminde de  daha üretici, verimli  ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullandıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca birinci sınıfta okuma yazmayı, bu eğitimi alamayan çocuklardan %100 daha hızlı öğrendikleri ve bu öğrenme hızının hayat boyu sürdüğü de saptanan durumlar arasındadır. 
   Bu bilinçte olan Özel Seçkin Eğitim Kurumları; okul öncesi eğitimi önemsemekte ve erken çocukluk eğitimini insan gelişiminin başlangıç noktası olarak görmektedir. En iyi öğrenmenin, “yaparak, yaşayarak öğrenme” olduğunun fakında olan okulumuz, her çocuğun farklı bir birey olduğu gerçeğini temel alarak, her çocuğa farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Statik değil, dinamik bir yapıya sahip olan okulumuzun temeli çağdaş bir eğitim sistemi üzerine kurulmuştur.
   Seçkin’in çağdaş eğitim sisteminde; kültür, sanat, spor, bilim gibi her dalla ilgili alanlarda başarılı olan; birikimi yüksek, özgür düşünen, yetişkinlikte kendine yeten, potansiyeli yüksek bireyler yetiştirme, pozitif ebeveyn-çocuk ilişkisi geliştirme, sosyal ve duygusal davranış gelişiminin ileri safhada olmasını sağlama, çocukların beslenme ve sağlık durumunda iyileşme yaratma, zekâ puanlarında yükselme hedeflenir.
   Seçkin Koleji’nde sağlıklı bir nesil için; öğrencilerine dengeli mönüler oluşturmanın ötesinde, onlarda sağlıklı beslenme bilincini oluşturacak şekilde bir beslenme programı, diyetisyen kontrolünde uygulanır. Ayrıca; yabancı dil, bilgisayar destekli eğitim, öğrencilerin yaşlarına uygun projeler, karakter eğitim değerleri, satranç, bale, halkoyunları, jimnastik, müzik, resim eğitimi uzmanlar kontrolünde verilir.
   Seçkin Eğitim Kurumları vizyonu gereği; okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede kaliteli eğitim veren, bu eğitim modeline imkân sağlamak için her türlü fiziksel altyapıyı ve teknolojiyi sunan, öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel ve psikolojik olarak doğru gelişimini amaçlayan, Atatürkçü, güvenilir, dinamik ve çağdaş bir eğitim kurumudur.
   Eğitimci ve ebeveyn olarak, geleceğimiz olan çocuklarımız için en kalıcı yatırımın eğitim olduğu bilincine vardığımızda, bütün diğer problemlerimizin kolayca çözümlendiğini göreceğiz. Onlar adına her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü onlar, kalbimizin sesi, geleceğimizin sermayesidir.
              “ Çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük armağan akıldır, gerisini kendileri halleder.  “  
               IMMANUEL KAN        
                                                                       

İbrahim KAÇIRAN
Kurucu