Tüm Haberler
Tüm Duyurular

Okul Aile Birliği
<< Geri DönOkul, öğrenci, veli anlayış ve işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla:

Şube Veli Kurulları,
Şube Veli Kurulları, her öğretim döneminin ilk 10,
Okul Veli Kurulları ilk 20 günü içinde toplanır.

 

VELİLERLE İLETİŞİM
Seçkin Okulları felsefesinin temel ilkelerinden biri de, eğitim-öğretim sürecinde velilere de önemli roller verilmesidir. Bu bağlamda veliler; çeşitli kurullar aracılığı ile eğitim sürecine katılırlar ve eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olurlar.


Velilerin eğitim-öğretim konusunda, çocuklarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmaları ve yorum yapmaları için tüm kanallar açık bulundurulur.

Seçkin Okulları, velilerin desteği olmadan yetiştirilmesinin mümkün olmayacağına inanır. Veli, öğretmen ve yöneticilerin amacı, öğrencilerin daha iyi yetişmesidir. Bu nedenle, veli-öğretmen-yönetici aynı düşünce ve anlayış düzeyinde davranırlar.

Okulda ve evde uygulanan kuralların, öğrenci davranışlarına karşı sergilenen tepkilerin aynı olması beklenir. Bu nedenle Seçkin  Okulları, eğitim etkinliklerini velileri ile paylaşır; onların görüşünü alır. Velilerin her görüş ve düşüncesi değerlendirilir. Her düşünce ve görüş, ilgili ve yetkili kurullarda tartışılır.


VELİ - ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
Seçkin  öğretmeni, velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanır, veli ile amaç birliği yapar. "Tam öğrenme"yi gerçekleştirmek için de, sürekli olarak veli ile işbirliği yapar. Veli ve öğretmen işbirliği, öğrenciyi her yönüyle tanımaya ve onun yeteneklerinin açığa çıkmasına yardımcı olmaya yöneliktir.

Bu nedenle öğretmenler, program dahilinde velilerle görüşürler. Öğretmen-veli görüşmesi, karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanır; görüşmelere karşılıklı hoşgörü ve güven ortamı egemen olur. Bu ilişkinin sağlıklı kurulabilmesi için, öğretmen veliyi, veli de öğretmeni, öğrenciyi şikayet edecek makam olarak görmez. Öğrencinin olumsuzlukları varsa, giderme yollarını birlikte ararlar. Uygulamayı birlikte yaparlar.


VELİ - YÖNETİCİ İLETİŞİMİ
Seçkin  Okulları´nda yöneticiler, okulun eğitim-öğretim ve yönetim alanında daha iyi olması için velilerin görüşlerinden de yararlanırlar.

Yönetici ve velilerin ortak hedefi, öğrenciyi daha iyi eğitmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlanmasına önem verilir.

Seçkin  Okulları´nda veliler ile iletişim okul müdürlüklerince sağlanır. Okul politikası, kararlar ve uygulamaları içeren bilgiler okul müdürlükleri tarafından velilere iletilir.