Tüm Haberler
Tüm Duyurular

Destek Birimleri
<< Geri Dön   Seçkin okullarında ulaşım, beslenme, temizlik, bakım-onarım, kafeterya hizmetleri, satınalma, depolama ve lojistik, peyzaj çalışmaları ve toplantı organizasyonları için catering hizmetleri İdari İşler Birimi´nin bünyesinde bulundurduğu departmanlar tarafından, toplam kalite anlayışı içerisinde gerçekleştirilmektedir.

SAĞLIK BİRİMİ

SEÇKİN OKULLARI Sağlık Hizmetleri Bildirgesi

1) Okulumuzda sağlık hizmetlerinden yararlanma kuralları:
Okul sağlık birimi bir hekim, bir hemşire ve bir hizmetli ile okul saatleri içinde hizmet verir.
Öğrencinizin "Sağlık Bilgi Formu"nu lütfen eksiksiz doldurunuz.
Her öğrenci için bir "Sağlık Dosyası" tutulur; okuldan mezun olur ya da ayrılırken Okul´da geçirilen süreye ait "Özet Sağlık Bilgileri" veliye verilir.
Dikkat: Öğrenciniz acil bir sağlık sorunu ile karşılaştığında ona daha hızlı yardım edebilmemiz için lütfen "Acil Durumlarda Haber Verilecek Telefon Numaraları" "Hastaneye Acil Sevk Formu" ve "Araç Sağlık Bilgi Formu"nu eksiksiz doldurunuz.
Çocuğunuzun ciddi bir sağlık sorunu, acil durumlarda uygulanması gereken bir ilaç ya da tedavi şekli varsa bunu sağlık bilgi formunda lütfen belirtiniz.
Öğrencinizin evde istirahatini gerektiren bir rahatsızlığı varsa size telefonla haber verilir, okuldan ayrılabilmesi için müdür yardımcısı tarafından "Öğrenci Çıkış Belgesi" düzenlenir.
Evde istirahati gereken öğrenci, velisi tarafından okuldan alınır.

2) Aşı ve tahlillerle ilgili düzenlemeler:
Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan aşıları ve arzu ettiğiniz diğer aşıları sağlık biriminde yaptırabilirsiniz.
Aşıların yapılması, önceden veliden yazılı onay alınması koşuluna bağlıdır. Öğrencinizin okulda yaptırmak istediğiniz aşılarını lütfen Sağlık Bilgi Formu´nda bildiriniz. Bu konuda yazılı istekte bulunan velilerimize aşı tarihi, (varsa) ödenmesi gereken tutar bildirilecektir.
Öğrencinizin aşı olabilmesi için lütfen ücretin aşı günü sağlık biriminde olmasını sağlayınız. Öğrenciniz yaşça küçükse bu konuda sınıf öğretmeninden yardım isteyebilirsiniz. Yazılı onayı olmayan ya da ücreti ödenmemiş öğrencilerin işlemleri yapılamamaktadır.

3) Taramalar:
Öğrencilerin boy ve kiloları her yıl ölçülür, görme taraması yapılarak sonuçları bildirilir. Önlem alınması gereken bir sağlık sorunu saptandığında veliye haber verilir.
Diş taraması bir diş hekimi tarafından yapılır.

4) Sağlık eğitimi:
Sağlık birimi genel beden sağlığı, hijyen, sağlıklı beslenme, ergenlik dönemi konularında sınıf ve rehberlik öğretmenleri ile birlikte eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

5) Çevre ve sağlık:

Okulumuzun kullanma, içme suları, okul havuzu ve okul yemekleri periyodik olarak bakteriyolojik ve biyokimyasal incelemeleri gönderilmektedir.
Okulumuz mutfak, yemekhane ve  kantini sağlık açısından denetlenmekte, ilgili personel periyodik mikrofilm ve portör muayenelerine tabi tutulmaktadır.
Okul mönüleri ilgililerin ve uzmanların katkılarıyla beslenme kurulu tarafından belirlenmektedir.

6) Sağlık biriminde ilaç verilmesi:
Sağlık bilgi formunda bu konuda onay verdiğiniz taktirde rahatsızlığı olan öğrencinize sağlık biriminde ilaç verilebilir.

7) Sağlık birimi ile ilgili dilek ve önerilerin ele alınması:
Dilek ve önerilerinizi sağlık birimine ya da birimden sorumlu genel müdür yardımcısına sözlü ya da yazılı olarak iletebilirsiniz.
Bilgi almak istediğiniz konu sağlık birimi kayıtları incelendikten sonra yanıtlanır. Dilek ve önerilerin gerçekleştirilmesine sağlık biriminin olanakları ve Sağlık Birimi Yönergesi doğrultusunda çalışılır, sonuç size bildirilir.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Seçkin  Okulları´nda iletişim teknolojisiyle ilgili tüm altyapı çalışmalarını yürütür. Bilgi işlem ve iletişim sistemleri hakkında ilgili birimlerin ihtiyaçlarını belirler, alternatifler sunar ve uygun çözüm önerileri üretir. Kararlaştırılan sistemin altyapı çalışmalarını yapar. Kullanıcı eğitimini planlar. Sistem yönetimi konusunda kullanıcı ve yöneticilere destek verir. Bilgi işlem ve iletişim sisteminin kurulması, yönetilmesi, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi ile kullanıcıların yetiştirilmesi, konularında hizmet verir.

 

FİNANS BİRİMİ

Seçkin  Eğitim Kurumları´nın; kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirir.
Gelir ve gider bütçesini oluşturur.
Çek, senet, banka ve nakit akışını sağlar.
 

MUHASEBE BİRİMİ

İlgili yasalara göre tüm çalışanların özlük haklarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlar.
Öğrenci cari hesaplarını takip eder, fatura düzenini sağlar.
Resmi kurum ve kuruluşlara, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimleri ve yazışmaları yapar.

GÜVENLİK BİRİMİ

Seçkin  Okulları´nda Güvenlik Görev ve Amaçları
Seçkin Okulları´nda huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, eğitim-öğretim yapılabilmesi için güvenlik birimine büyük sorumluluk düşmektedir. Emanetimiz olan öğrencilerimizi her türlü dış tehlikelerden koruyan Seçkin Okulları Güvenlik Birimi, suç öncesi ve suç sonrası durumlarına göre olayları önleme ve bitirme, idari ve önleyici hizmetleri yapar.

Seçkin  Okulları Güvenlik Birimi, okulumuzu sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işlem, alıkoyma gibi çeşitli tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumakla yükümlüdür. Birim ayrıca, olay olmadan önleyebilmek aksi durumda suç delillerini muhafaza ederek Genel Kolluk Kuvvetleri´ne bildirmek, sanıkları yakalamak ve gözaltına almak ve Genel Kolluk Kuvveti´ne teslim etmekle sorumludur.

KÜTÜPHANE

Seçkin Okulları Kütüphanesi, okulumuzda öğrencilerin ders çalışma, ödev yapma ve kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla, anaokulundan, liseye kadar hizmet veren bir merkez kütüphanedir.

 

ULAŞIM VE SERVİSLER

SEÇKİN  Okulları öğrencilerin okul servis araçlarında geçirdikleri zamanı da eğitim sürecinin bir parçası olarak değerlendirmektedir.

Öğrenci servisleri, teknik açıdan kusursuz, periyodik bakımları yapılmış, tam donanımlı araçlardır. Tüm servis araçlarında emniyet kemeri uygulaması zorunludur. Servis araçlarının hız raporları İdari İşler Birimi tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir. Her öğrenci sabah servis rehberi tarafından evinin kapısından alınıp, akşam yine evinin kapısına bırakılıncaya kadar geçen süre içinde, sorumluluk okulumuza aittir.

SERVİS KURALLARI


Güvenlik Açısından;
Servis aracı hareket halindeyken öğrenciler ayağa kalkmaz ve aracın içinde dolaşmazlar.
Servis araçlarının camları belli bir aralıktan fazla açılmaz. Öğrenciler camlardan dışarı sarkmazlar.
Öğrenciler istedikleri yerde araçtan inmezler, ancak veli, önceden okul yönetimine bildirip onay aldıysa izin verilir.
Öğrenciler, kendilerine gösterilen yerlere, özellikle küçük yaş grubundaki öğrenciler ise orta sıradaki koltuklarda, otururlar.
Öğrenciler emniyet kemeri takarlar.

Temizlik ve Sağlık Açısından;

Öğrenciler, servis araçlarında yiyecek yemezler.
Öğrenciler çöpleri araçlardaki çöp kutusuna atarlar.
Servis araçlarında, öğrencilerin ihtiyaç hissettikleri durumlarda kullanmaları için torba bulundurulur.
Öğrenciler, ihtiyaç duyduklarında hosteslerden su veya peçete isteyebilirler.