Tüm Haberler
Tüm Duyurular

İdari Birimler
<< Geri DönİNSAN KAYNAKLARI


HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Sekçin  Okulları´nın tüm hedef kitle gruplarıyla güçlü, sağlam ve güvenilir bağlar kurup, geliştirmesini sağlar. Bu amaç doğrultusunda Halkla İlişkiler Birimi; iletişim, organizasyon, tanıtım, basınla ilişkiler, imaj izleme vb. alanlarda uygun etkinlikler planlayarak uygulama aşamalarını gerçekleştirir.

Halkla İlişkiler Birimi;

Okulun felsefesi ve amaçları doğrultusunda kurum içi ve dışı iletişimi sağlar.
Kurum hakkında Seçkin  çalışanlarını ve kamuoyunu bilgilendirir.
Kurumun hedef kitlesi içerisinde yer alan grupları göz önünde bulundurarak bu grupların ihtiyaçlarına uygun panel, konferans, seminer, söyleşi, sergi, spor etkinlikleri vb. organizasyonlara destek verir.
 Seçkin Okulları bünyesinde yer alan tüm konferans, sergi ve toplantı salonlarının fonksiyonel olarak kullanılmasını sağlar.
Kurumun tanıtımı ile ilgili tüm basılı ve görsel tanıtım malzemelerinin (broşür, katalog, tanıtım ve el kitapçıkları vb.) metin, tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını gerçekleştirir. Bu dokümanların gerekli görüldüğünde güncelleştirilerek yenilenmesini sağlar.
Kurum kimliği çalışmalarını yürütür. Kurum kimliğinin temel unsurları olan logo, antet vb. çalışmaların doğru yerlerde ve doğru ölçülerde kullanımını sağlar.
Eğitim, çevre, sağlık gibi konularda faaliyet gösteren dernek ve vakıflarla bağlantılar kurar. Kurumun felsefesine ve amaçlarına uygun etkinlikler görüldüğünde bu kuruluşlarla işbirliği yollarını araştırır.
Kurumun hedef kitle ve kamuoyu üzerindeki imajını izler. İmaj ve prestij kaybı olup olmadığını belirleyerek, yönetime bildirir. İmaj yenileme ve güçlendirme çalışmalarını planlayarak hayata geçirir.
Günlük medya takibini yapar. Eğitimle ilgili haberleri arşivler.
Kurum etkinliklerini basına ve kamuoyuna duyurur.