Tüm Haberler
Tüm Duyurular

Akademik Birimler
<< Geri DönEğitim Programları Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerin çok yönlü gelişmelerini gözeterek toplumsal, kültürel ve psikolojik değişmeler ışığında öğretim programlarının hazırlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi çalışmalarına ve programların uygulanmasında öğretmenlere rehberlik eder.

 

Haftalık ders programlarının, öğrenci ihtiyaçlarını ve eğitim bilimi ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

 

Her eğitim öğretim yılı sonunda uygulanmakta olan programların değerlendirilmesi çalışmalarını planlar, çalışmalara katılır. Öğretim programlarının geliştirilmesi için önlemler alınmasını sağlar, önerilerde bulunur.

 

Öğretmen, yönetici ve diğer çalışanların görev başında mesleki gelişmelerini sağlamak amacıyla hizmetçi eğitimler düzenler.

 

Yönetici ve öğretmenlerin, gelişmelerine katkıda bulunacak, olan yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen seminer, panel, kongre, konferans gibi bilimsel etkinliklere de katılmalarını sağlayıcı planlamalar yapar.